Υπογράφηκε Σύμβαση Έργου με την εταιρεία ΘΑΛΛΟΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε. που αφορά στην υλοποίηση της νέας εταιρικής ιστοσελίδας, αξιοποιώντας την πλατφόρμα διαχείρισης περιεχομένου ICMS.