Η βιομηχανία χρωμάτων COSMOS LAC A.E. επέλεξε το Biz-e-Gate για να αυτοματοποιήσει το τμήμα πωλήσεων και merchandising της εταιρείας. Η σύμβαση αφορά σε εγκατάσταση του Biz-e-Gate για 15 χρήστες και διασύνδεση με το SEN ERP (Singular).