Υπογράφηκε Σύμβαση Έργου για την εγκατάσταση της εφαρμογής Biz-e-Gate στην εταιρεία STATUS ΓΟΥΒΑΛΗΣ Α.Ε., ηγετική εταιρεία στον κλάδο της εμπορίας πλακιδίων και ειδών υγιεινής. Η λύση που πρόκειται να υλοποιηθεί αφορά στην πλήρη αυτοματοποίηση των εργασιών των πωλητών λιανικής της εταιρείας και περιλαμβάνει τα υποσυστήματα Biz-e-Gate Platform, BizeConnect Standard και Biz-e-Gate 4SF. Επιπλέον, το έργο περιλαμβάνει την υλοποίηση real-time διασύνδεσης της εφαρμογής με το SEN ERP για την άμεση καταχώρηση παραγγελιών από HP PDAs στο ERP, μέσω ασύρματου δικτύου εντός της εκθέσεως του πελάτη.