Υπογράφηκε Σύμβαση Έργου για την εγκατάσταση της εφαρμογής Biz-e-Gate στην εταιρεία THE COLOMER GROUP Α.Ε., ηγετική εταιρεία στον κλάδο της εμπορίας καλλυντικών. Η λύση που πρόκειται να υλοποιηθεί αφορά στην πλήρη αυτοματοποίηση των εργασιών των πωλητών εταιρείας και περιλαμβάνει τα υποσυστήματα Biz-e-Gate Platform, BizeConnect Standard και Biz-e-Gate 4SF. Επιπλέον, το έργο περιλαμβάνει την υλοποίηση διασύνδεσης της εφαρμογής με το SingularLogic Prime ERP.