Υπογράφηκε Σύμβαση Έργου για την εγκατάσταση της εφαρμογής Biz-e-Gate στην εταιρεία FARMECO Μ. ΚΩΣΤΑΡΕΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε., που δραστηριοποιείται στον κλάδο εισαγωγών και εξαγωγών καλλυντικών. Η λύση που πρόκειται να υλοποιηθεί αφορά στην πλήρη αυτοματοποίηση των εργασιών των πωλητών εταιρείας και περιλαμβάνει τα υποσυστήματα Biz-e-Gate Platform, BizeConnect Standard, Biz-e-Gate 4SF και Reporting & Statistics. Επιπλέον, το έργο περιλαμβάνει την υλοποίηση διασύνδεσης της εφαρμογής με το DEFACTO.