Η Regate A.E. ανέλαβε την υλοποίηση του ηλεκτρονικού καταστήματος http://www.sabotaz.gr/ . Στόχος του έργου είναι η αποτελεσματική προβολή των προϊόντων Sabotaz προς τους υφιστάμενους και υποψήφιους πελάτες και συνεργάτες της εντός και εκτός της Ελλάδας, καθώς και η δημιουργία της κατάλληλης υποδομής ώστε να διευκολύνεται η διαδικασία παραγγελιοληψίας και να επιτρέπεται η αποστολή προϊόντων σε όλο τον κόσμο. Στο πλαίσιο του προαναφερόμενου έργου, θα παραμετροποιηθεί η εφαρμογή ηλεκτρονικών συναλλαγών και δυναμικής πληροφόρησης Biz-e-Gate και ειδικότερα, τα υποσυστήματα Biz-e-Gate Platform και Biz-e-Gate 4C και θα πραγματοποιηθεί διασύνδεση με το SEN ERP, μέσω του module Biz-e-Gate BizeConnect.