Προκηρύχθηκε η Δράση «e-Services» του Μέτρου 3.2. «Ενίσχυση Επιχειρήσεων για την Εισαγωγή τους στην Ψηφιακή Οικονομία» (Ε.Π. ΚτΠ, 3ο ΚΠΣ). Στόχος της Δράσης είναι η ενίσχυση των επιχειρήσεων σε ολόκληρη την Ελλάδα για την παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών προς το υφιστάμενο και το δυνητικό πελατολόγιό τους. Τα επενδυτικά σχέδια θα πρέπει να κυμαίνονται από 5.000 € έως 50.000 € με επιδοτούμενο ποσοστό το 60% (μέγιστο ποσό επιδότησης = 30.000 €). Ο φάκελός σας θα πρέπει να υποβληθεί έως τις 29/10/2008. Επίσης, τα επενδυτικά σχέδια θα πρέπει να έχουν υλοποιηθεί έως τις 31/12/2008, ενώ η εκταμίευση της επιδότησης θα πραγματοποιηθεί το αργότερο έως τις 31/4/2008.