Υπογράφηκε Σύμβαση Έργου για την εγκατάσταση της εφαρμογής BizeGate Ιατρικοί Επισκέπτες στην εταιρεία ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΌΝΤΩΝ A.E. Η λύση που πρόκειται να υλοποιηθεί αφορά στην πλήρη αυτοματοποίηση των εργασιών των 60 ιατρικών επισκεπτών της εταιρείας και περιλαμβάνει τα υποσυστήματα BizeGate Platform, BizeConnect Advanced, BizeGate 4SF, BizeGate Reps, BizeGate Supervisors και Reporting. Επιπλέον, το έργο περιλαμβάνει και τη διασύνδεση της εφαρμογής BizeGate με το EntersoftEBS την αμφίδρομη συνεργασία των δυο συστημάτων και τη μεταφορά πωλήσεων και στατιστικών.