Η Regate AE έθεσε σε λειτουργία το BizeGate 4C στην εταιρεία Johnson & Johnson Α.Ε. Η λύση αφορά στην κάλυψη αναγκών παραγγελιοληψίας των συνεργατών της εταιρείας, με το υποσύστημα BizeGate 4C απεριόριστων χρηστών, εφαρμογή η οποία εξυπηρετεί περισσότερους από 650 χρήστες.