Η REGATE Α.Ε. παρέχει πλέον την ολοκληρωμένη λύση αυτοματοποίησης πωλήσεων BizeGateμε τη μορφή συνδρομητικής υπηρεσίας, βάσει του μοντέλου διάθεσης SoftwareasaService (Λογισμικό ως Υπηρεσία).

Πιο συγκεκριμένα, η REGATE Α.Ε. ως πρωτοπόρος στον κλάδο της και ανταποκρινόμενη στη ραγδαία ανάπτυξη της διεθνούς αγοράς SaaS, προσάρμοσε τα προϊόντα της προκειμένου να ανταποκριθεί με μεγαλύτερη ευκολία και ταχύτητα στις απαιτήσεις των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ), οι οποίες έχουν ανάγκη από αύξηση παραγωγικότητας και υψηλού επιπέδου οργάνωση και επικοινωνία, αλλά δε διαθέτουν τους πόρους που απαιτεί μια παραδοσιακή (OnPremise) εγκατάσταση.

Ειδικότερα, μέσα από το MicrosoftIncubationCenter, κάθε επιχείρηση μπορεί να επιλέξει μία από τις τέσσερις (4) εναλλακτικές εκδόσεις της συνδρομητικής υπηρεσίας που ταιριάζει καλύτερα στις ανάγκες της, ανάλογα με τη λειτουργικότητα που επιθυμεί, πληρώνοντας ένα σταθερό μηνιαίο κόστος ανά χρήστη για όσο διάστημα επιθυμεί να αξιοποιήσει τη συγκεκριμένη υπηρεσία.

Με αυτό τον τρόπο, η επιχείρηση αποφεύγει τα υψηλά κόστη που σχετίζονται με την προμήθεια Server, τη συντήρηση του συστήματος και τα ετήσια συμβόλαια τεχνικής υποστήριξης και νέων εκδόσεων και κερδίζει σημαντική αύξηση παραγωγικότητας με πολύ χαμηλό μηνιαίο κόστος.