Η Regate A.E. εγκατέστησε το σύστημα αυτοματοποίησης πωλήσεων BizeGate στην πρωτοπόρο ελληνική εταιρεία εμπορίας ζαχαρωδών RELKON HELLAS Α.Ε.. Η λύση καλύπτει αποτελεσματικά τις λειτουργικές και πληροφοριακές ανάγκες των πωλητών της εταιρείας, καθώς και των πελατών B2B. Το BizeGate είναι προσβάσιμο off-line και on-line και επικοινωνεί σε ασφαλές και γρήγορο δίκτυο με το εμπορολογιστικό σύστημα της εταιρείας, για την ανταλλαγή των πληροφοριών. Ο εξοπλισμός που επιλέχθηκε για τους πωλητές της εταιρείας περιλαμβάνει φορητές συσκευές Symbol Motorola MC35.