Τα Υπουργεία Οικονομίας και Οικονομικών, Ανάπτυξης και Τουριστικής Ανάπτυξης με ανακοίνωσή τους στις 30/9/2009 αποφάσισαν την τροποποίηση του Προγράμματος Ενίσχυσης Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων για τους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου και Υπηρεσιών. Συγκεκριμένα, ορίζουν την παράταση υποβολής επενδυτικών προτάσεων έως και την 18η Δεκεμβρίου 2009. Υπενθυμίζεται ότι το συγκεκριμένο Πρόγραμμα επιδοτεί με ποσοστό 55-65% τα επενδυτικά σχέδια συνολικού προϋπολογισμού έως 300.000 €.