Η REGATEA.E. πρωτοπορεί για ακόμη μία φορά ανακοινώνοντας την νέα έκδοση του ολοκληρωμένου συστήματος ιατρικών επισκεπτών,BizeGateReps. Πρόκειται για την πλέον προηγμένη φορητή λύση διαχείρισης ιατρικών επισκέψεων που απευθύνεται σε όλες τις επιχειρήσεις του φαρμακευτικού κλάδου.

Το BizeGateReps αναβαθμίστηκε τεχνικά και λειτουργικά, ώστε να μπορεί να καλύψει με μοναδικό τρόπο τις ανάγκες των ιατρικών επισκεπτών κάθε φαρμακευτικής εταιρείας, συμπεριλαμβανομένου εργασιών όπως καταγραφές επισκέψεων, παρακολούθηση συνταγογράφησης ιατρού, ερωτηματολόγια, διαχείριση διαγωνισμών δημοσίου, καταγραφές περιστατικών, διαχείριση συνεδρίων, telesales, δυνατότητες CRM, καθώς και πολλές άλλες, μέσα από ένα εύχρηστο "φορητό" περιβάλλον.

Το επαναστατικό πλεονέκτημα του BizeGateReps είναι η δυνατότητα παρακολούθησης της συνταγογράφησης ενός ιατρού από πολλαπλές "οπτικές γωνίες", μία για κάθε ίδρυμα στο οποίο απασχολείται (π.χ. δημόσιο νοσοκομείο, ιδιωτική κλινική, ιδιωτικό ιατρείο κ.τ.λ.).

Με αυτή τη μέθοδο ουσιαστικά εκμηδενίζονται οι διπλές εγγραφές και ταυτόχρονα, καθίσταται εφικτή η άντληση αναλυτικής πληροφόρησης με τη μορφή στατιστικών αναφορών. Αυτές οι αναφορές έχουν εξαιρετική σημασία τόσο για το τμήμα πωλήσεων, όσο και για τη διοίκηση συνολικότερα κάθε φαρμακευτικής εταιρείας, και αποτελούν μία μοναδική δυνατότητα του BizeGateRepsγια την ελληνική αγορά.