Πρόγραμμα στήριξης ρευστότητας των επιχειρήσεων, με 500 εκατ. ευρώ παρουσίασε ο υπουργός Περιφερειακής Ανάπτυξης κ. Χρυσοχοΐδης. Το πρόγραμμα, θα αντλήσει πόρους, από τα έργα του ΕΣΠΑ. Σύμφωνα, με στοιχεία, που έδωσε ο υπουργός, από τα 4.760 «ακίνητα» έργα αξίας 5,5 δισ. ευρώ, πλέον έχουν απομείνει 3.409 έργα αξίας 3,4 δισ. ευρώ, προς ξεκαθάρισμα.

Σε αυτά προστίθενται ακόμα 720 εκατ. Ευρώ, που έχουν δοθεί, σε ενδιάμεσους φορείς υλοποίησης, αλλά τα λεφτά δεν κινούνται. Με την εκκαθάριση του ΕΣΠΑ, θα δημιουργηθούν τα κονδύλια, που είναι αναγκαία, για την αναθεώρηση του προγράμματος, που βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. Στόχος είναι, να αναπροσανατολιστεί το ΕΣΠΑ, προς δράσεις στήριξης της επιχειρηματικότητας των ανέργων. Τα ζητήματα αυτά, θα συζητηθούν μαζί, με τον αρμόδιο επίτροπο της ΕΕ Johannes Hahn, που θα είναι στην Αθήνα στις 12 Σεπτεμβρίου.