Η Regate A.E. εγκατέστησε επιτυχώς την ολοκληρωμένη λύση αυτοματοποίησης πωλήσεων και merchandising BizeGate SFA στην εταιρεία Johnson & Johnson Hellas. Με περισσότερες από 230 εταιρείες, σε 57 χώρες και 116.000 εργαζόμενους η Johnson & Johnson είναι η περισσότερο ολοκληρωμένη εταιρεία στον κόσμο στην παραγωγή προϊόντων και υπηρεσιών φροντίδας της υγείας, για τις αγορές καταναλωτικών, φαρμακευτικών και ιατρικών προϊόντων.

Το BizeGate SFA είναι ένα εργαλείο, που καλύπτει ανάγκες εντατικού merchandising. Μπορεί να καλύπτει τη συλλογή στοιχείων, από την αγορά (πάγια, ανταγωνισμός, στοκ, ελλείψεις, προωθητικές ενέργειες, κλπ) και να στέλνει άμεση αναφορά τους στη διοίκηση εντός λεπτών, για την λήψη των αναγκαίων μέτρων. Ως εκ τούτου οι merchandisers και επιθεωρητές μπορούν μέσα από μια ολοκληρωμένη λύση, να παρακολουθούν τη συμφωνημένη γκάμα του εκάστοτε καταστήματος, να καταγράφουν τις ελλείψεις, τον ανταγωνισμό και άλλες χρήσιμες πληροφορίες, όπως, για παράδειγμα, την παραγωγικότητα των merchandisers.

Η εγκατάσταση πραγματοποιήθηκε σε cloud server περιβάλλον, μέσα από τις υποδομές της REGATE και του Microsoft S+S Incubation Center, με αποτέλεσμα η διαθεσιμότητα του συστήματος να ξεπερνάει το 99,999%. Ταυτόχρονα, οι φορητές συσκευές Symbol Motorola ES/400 προσφέρουν σε χαμηλό κόστος όλες τις δυνατότητες, που μπορεί να χρειαστεί ένας merchandiser, όπως φωτογράφιση του σημείου, barcode scanning και full πληκτρολόγιο, για καταγραφή σχολίων.