Η Regate A.E. υλοποίησε επιτυχώς το σύστημα αυτοματοποίησης πωλήσεων BizeGate Business Edition στην εμπορική εταιρεία ΑΦΟΙ ΝΤΕΡΖΩΤΗ Ο.Ε. Η εν λόγω εταιρεία πρόκειται για έναν από τους μεγαλύτερους διανομείς τροφίμων στη Λακωνία και γενικότερα, στη νότια Πελοπόννησο, με περισσότερα από 2000 σημεία πώλησης.

Μετά από αξιολόγηση εναλλακτικών προτάσεων, η ΑΦΟΙ ΝΤΕΡΖΩΤΗ Ο.Ε. επέλεξε το BizeGate Business Edition, καθώς επιτρέπει τη νέα εξελιγμένη μορφή παραγγελιοληψίας, με χρήση παραγγελιόχαρτων, στα οποία παρέχονται αυτόματα χρήσιμες πληροφορίες, όπως τα είδη που αγοράζει ο πελάτης, προηγούμενες τιμές και εκπτώσεις, προτεινόμενες ποσότητες, προσφορές, κ.τ.λ. Η ιδιαιτερότητα του έργου έγκειται στο γεγονός ότι η λύση βοηθάει οπτικά τον παραγγελιολήπτη με τη χρήση χρωματισμών, για να γνωρίζει τα είδη που αγοράζει ο πελάτης του ανά κατηγορία, την εποχικότητα και τις προσφορές της εταιρείας, μέσα από μια μόνο οθόνη, αυξάνοντας κατακόρυφα την παραγωγικότητα των πωλητών. Η εγκατάσταση και παραμετροποίηση του συστήματος BizeGate έγινε εξ ολοκλήρου απομακρυσμένα και το σύστημα ετέθη σε λειτουργία εντός 5 ημερών, με ολοκληρωμένη διασύνδεση με το SoftOne ERP.

Ο εξοπλισμός που επιλέχθηκε για τους πωλητές της εταιρείας περιλαμβάνει φορητές συσκευές Archos με λειτουργικό Windows 7. Τονίζεται ότι το BizeGate είναι η πρώτη εφαρμογή φορητής παραγγελιοληψίας στην ελληνική αγορά που έλαβε την πιστοποίηση αποδοτικής λειτουργίας στα Windows 7 από τη Microsoft.