Η REGATE A.E. ανέλαβε την εγκατάσταση του συστήματος Vessel Positioning & Performance στην εταιρεία ALLSEAS MARINE A.E.  Το Vessel Positioning & Performance λειτουργεί σε συσκευές BlackBerry και είναι υλοποιημένο με τεχνολογίες Java κάνοντάς το έτσι ένα ευέλικτο σύστημα πλήρως συμβατό με όλες τις υπάρχουσες πλατφόρμες για BlackBerry, καθώς και συμβατό με μελλοντικές συσκευές.

Το Vessel Positioning & Performance εγκαθίσταται στον BES Server της εκάστοτε ναυτιλιακής εταιρείας, διασυνδέεται με το ναυτιλιακό σύστημα (π.χ. ERP) και παρέχει δυνατότητες όπως παρακολούθηση του στόλου, τρέχουσα θέση ελλιμενισμού και πληροφορίες όπως Vessel Position Port Names, Status ETC, ETB, ETD, στοιχεία των agents με δυνατότητες ηλεκτρονικού καταλόγου, καθώς και Key Performance Indicators, όπως ταχύτητα πλοίου, καταναλώσεις κ.α.

Η εφαρμογή Vessel Positioning & Performance είναι πλήρως ευέλικτη, με αποτέλεσμα η εγκατάστασή της να δίνει στις συσκευές BlackBerry όλες τις απαραίτητες πληροφορίες που απαιτεί το τεχνικό τμήμα ή ο εφοπλιστής, ακόμα και σε χώρες εκτός Ευρώπης, όπου η πρόσβαση στο Internet και στα εσωτερικά VPNs της ναυτιλιακής είναι περιορισμένη.