Από τις αρχές του έτους, o οργανισμός Business Software Alliance (BSA) πραγματοποιεί εντατικές προσπάθειες για ενημέρωση των επιχειρήσεων για τους κινδύνους που σχετίζονται με τη χρήση παράνομου λογισμικού, μέσω ενεργειών μάρκετινγκ και σε συνδυασμό με νομικές ενέργειες που διενεργούνται σε επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν μη αδειοδοτημένο λογισμικό.

Στο πλαίσιο αυτό, η BSA ανακοίνωσε πρόσφατα ότι κατέγραψε αύξηση 60% στις αναφορές περιπτώσεων χρήσης παράνομου λογισμικού από ελληνικές εταιρίες. Παρόλο που σημειώθηκε ρεκόρ νομιμοποιήσεων 1 εκατομμυρίου Ευρώ και αφορά στις συνολικές δαπάνες που κατέβαλλαν οι επιχειρήσεις για απόκτηση των απαραίτητων αδειών χρήσης λογισμικού, οι αναφορές κατά το πρώτο εξάμηνο του 2010 ξεπέρασαν κατά πολύ το σύνολο των περιπτώσεων που αναφέρθηκαν το 2009.

Πλέον κρίνεται αναγκαίο να τεθούν σε εφαρμογή ενέργειες για την προστασία των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, αφού σύμφωνα με την Παγκόσμια Μελέτη για την Πειρατεία Λογισμικού 2009 η Ελλάδα κατατάσσεται στην τρίτη υψηλότερη θέση στην Ε.Ε. με ποσοστό 58% και η εμπορική αξία του παράνομου αυτού λογισμικού ανέρχεται στα 173 εκατομμύρια Ευρώ.

Σύμφωνα με δήλωση του κ. Κώστας Σαμαράς (εκπρόσωπος της επιτροπής της BSA στην Ελλάδα) «οι επιχειρήσεις μπορούν και οφείλουν να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα της πειρατείας στην Ελλάδα. ... Μέρος της αντιμετώπισης του προβλήματος είναι να γνωρίζουν ότι η κακή χρήση του λογισμικού μπορεί να έχει πολλές μορφές. Για παράδειγμα, πειρατεία είναι το παράνομο λογισμικό που έχει εγκατασταθεί από μη εξουσιοδοτημένες πηγές του Διαδικτύου, όπως επίσης και το λογισμικό που δεν είναι πλήρως αδειοδοτημένο».

Μια εταιρία που χρησιμοποιεί λογισμικό που δεν είναι πλήρως αδειοδοτημένο, σημαίνει ότι χρησιμοποιεί το προγράμματα σε περισσότερους Η/Υ από όσους ορίζει η άδεια χρήσης. Προκειμένου να είναι νόμιμες και ασφαλείς, η BSA συμβουλεύει τις επιχειρήσεις να εφαρμόζουν πρακτικές Διαχείρισης Πόρων Λογισμικού, ώστε να γνωρίζουν τα είδη των προγραμμάτων λογισμικού που χρησιμοποιούν στο δίκτυο Η/Υ τους, καθώς και να διασφαλίζουν ότι διαθέτουν όλες τις απαραίτητες νόμιμες άδειες χρήσης.