Σύμφωνα με έρευνα της Deloitte

Μεγάλο τμήμα της καθημερινότητας του καταναλωτή, διεθνώς, αποτελεί πλέον το mobile, με τους πολίτες ανά τον πλανήτη να δένονται όλο και στενότερα με τις φορητές συσκευές τους,

όπως αναφέρει ο ΣΕΠΕ. Η έρευνα “Glob al Mobile Consumer Trends” της Deloitte αποκαλύπτει ότι το 78% έχουν στην κατοχή τους ένα smartphone, ένας το 50% είναι κάτοχος tablet, ενώ το 9 % έχει μια wearable συσκευή. Μάλιστα, σύμφωνα με την έρευνα το 7% των κατα ναλωτών σε παγκόσμιο επίπεδο έχουν στην κατοχή τους και τις 3 προαναφερθεί σες συσκευές.

Οι πιο φανατικοί οπαδοί των mobile συσκευών είναι οι καταναλωτέ ς στις λεγόμενες αναδυόμενες αγορές του πλανήτη. Για παράδειγμα, η κατοχή wearable συσκευών στις αναδυόμενες οικονομίες του κόσμου ξεπερνά τον παγκόσμιο μέσο όρο, ενώ περισσότερο από το ¼ τστις συγκεκριμένες αγορές σκοπεύει να αποκτήσει wearable το επόμενο χρονικό διάστημα. Επιπλέον, το 20% προτίθεται να αγοράσει ένα tablet τους προσεχείς 12 μήνες. Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, στις θεωρούμενες ως «ώριμες» αγορές η κατοχή μιας wearable συσκευής αντιστοιχεί ποσοστιαία στο 13%, ενώ το ποσοστό εκείνων, που σκοπεύουν να αγοράσουν μία συσκευή tablet τον επόμενο χρόνο, ανέρχεται επίσης σε 20%.