Σε παγκόσμιο επίπεδο, το 90% των εταιρειών που φτάνουν σε χρεοκοπία παρουσιάζουν ασταθή συναλλακτική συμπεριφορά ή καθυστερήσεις πληρωμών που κυμαίνονται πολύ πάνω από το μέσο όρο. Τα γεγονότα και οι ενδείξεις  καθυστερήσεων εμφανίζονται συνήθως 15-20 μήνες πριν από την χρεοκοπία. Η γνώση σχετικά με τη συμπεριφορά πληρωμών ενός πελάτη/συνεργάτη, αναδεικνύεται ως ένα από τα πιο σημαντικά αλλά και δυναμικά κριτήρια για την εκτίμηση εμφάνισης ασυνέπειας και τον καθορισμό της πιστωτικής πολιτικής μιας επιχείρησης.

 

Στα πλαίσια αυτά, οι εταιρείες ICAP και Regate προχώρησαν σε στρατηγική συνεργασία για την άμεση ενημέρωση των στελεχών, που αξιοποιώντας σύγχρονες εφαρμογές τεχνολογίας μέσω του κινητού τους και με την σωστή πληροφόρηση έχουν τη δυνατότητα να γνωρίζουν την πιστοληπτική ικανότητα του πελάτη τους και να δρουν προς όφελος και των δυο. Η νέα υπηρεσία βασίζεται σε δεδομένα του προγράμματος ICAP Trade Exchange, το μοναδικό δίκτυο ανταλλαγής στοιχείων συναλλαγών μεταξύ επιχειρήσεων στην Ελλάδα.