Η Regate ανακοινώνει την υποστήριξη των Windows 10 Tablet από το Regate Effective Mobile Sales Force Automation. Διακρίνεται από το σύγχρονο περιβάλλον εργασίας το οποίο λειτουργεί στα πλαίσια της σύγχρονης αυτής έκδοσης των Windows, εκμεταλλεύεται όμως τις βέλτιστες πρακτικές που έχουν υιοθετηθεί τόσο στην Android έκδοση του Regate Effective, όσο και στη χρηστικότητα που πρωτοπαρουσίασαν τα Ubuntu Tablets, στο Mobile World Congress του 2013.

Η λύση εξυπηρετεί άμεσα τις ανάγκες παραγγελιοληψίας, εισπράξεων και merchandising, ενώ θα υποστηριχθούν και άλλες λειτουργίες σύμφωνα με τις ανάγκες και επιθυμίες της ελληνικής αγοράς.

Συγκεκριμένα για τη νέα εξέλιξη αυτή, ο Διευθύνων Σύμβουλος της REGATE κ. Γιώργος Μαρκατάτος δήλωσε ότι: «Παρά τη χαμηλή διείσδυση των Windows σε smartphones και tablets, όπως αυτή παρουσιάζεται μέσα από πρόσφατες αναλύσεις της αγοράς τόσο της Gartner αλλά και της Future Market Insights, επενδύουμε στα Windows γιατί πιστεύουμε πρώτον, ότι το χαμηλό ποσοστό διείσδυσης δεν είναι αντιπροσωπευτικό της ελληνικής αγοράς, αλλά κυρίως γιατί αυτό το μικρό ποσοστό απαρτίζεται από εξίσου σημαντικούς πελάτες για εμάς». Μάθετε περισότερα