Στην παρουσίαση της έκτης ετήσιας έκθεσης CiscoGlobalCloudIndex (2015-2020) προβλέπεται αύξηση της διακίνησης δεδομένων cloud κατά 3,7 φορές, από 3,9 zettabyte (ZB) ετησίως το 2015 σε 14,1 ZB ετησίως έως το 2020. Ένα zettabyte είναι ένα τρισεκατομμύριο gigabyte.

Η σημαντική αύξηση της διακίνησης δεδομένων αποδίδεται στη μετάβαση σε αρχιτεκτονικές cloud λόγω της επεκτασιμότητας και της αποτελεσματικής υποστήριξης που προσφέρουν, για αυξημένους όγκους δεδομένων σε σχέση με τα παραδοσιακά datacenter.

Χάρη στο virtualization των datacenter, οι πάροχοι υπηρεσιών cloud μπορούν επίσης να επιτυγχάνουν αποτελεσματικότερη λειτουργία, προσφέροντας ταυτόχρονα μεγαλύτερο εύρος υπηρεσιών σε επιχειρήσεις και καταναλωτές διασφαλίζοντας βελτιστοποιημένες επιδόσεις. Η φετινή έκθεση περιλαμβάνει νέα ανάλυση σχετικά με τον φορτίο των εφαρμογών ώστε να προσφέρει καλύτερη κατανόηση των datacenters.

Παρουσιάστηκαν οι ακόλουθες προβλέψεις:

Τα επιχειρηματικά φορτία δεδομένων κυριαρχούν στις εφαρμογές των datacenter και παρουσιάζουν αυξητική τάση.

Αναμένεται ότι τα επιχειρηματικά φορτία δεδομένων θα αυξηθούν κατά 2,4 φορές στο διάστημα 2015-2020. Αντίθετα, η συνολική συνεισφορά τους στο φορτίο των datacenters πρόκειται να σημειώσει πτώση από το 79% στο 72%.

Έως το 2020, θα σημειωθεί θεαματική αύξηση των clouddatacenter, η οποία πρόκειται να ξεπεράσει εκείνη των παραδοσιακών datacenters. Έως το 2020 η επεξεργασία σχεδόν του 92% του φορτίου δεδομένων θα γίνεται σε clouddatacenters, ενώ η διαχείριση του 8% θα γίνεται σε παραδοσιακά datacenters. H διακίνηση δεδομένων των clouddatacenters αναμένεται να φτάσει τα 14,1 ΖΒ ετησίως σε σχέση με 3,9 ZB ετησίως το 2015

Έως το 2020, θα σημειωθεί θεαματική αύξηση των clouddatacenter, η οποία πρόκειται να ξεπεράσει εκείνη των παραδοσιακών datacenters.

Έως το 2020 η επεξεργασία σχεδόν του 92% του φορτίου δεδομένων θα γίνεται σε clouddatacenters, ενώ η διαχείριση του 8% θα γίνεται σε παραδοσιακά datacenters.

H διακίνηση δεδομένων των clouddatacenters αναμένεται να φτάσει τα 14,1 ΖΒ ετησίως σε σχέση με 3,9 ZB ετησίως το 2015.

Παρότι το φορτίο δεδομένων που προέρχεται από καταναλωτές είναι αριθμητικά μικρότερο, αυξάνεται με ταχύτερο ρυθμό. Κατά το ίδιο χρονικό διάστημα, αναμένεται αύξηση κατά 3,5 φορές των δεδομένων που παράγονται.

Έως το 2020 το φορτίο δεδομένων που προέρχεται από καταναλωτές θα αντιπροσωπεύει το 28% του συνόλου των δεδομένων στα datacenter, έναντι 21% το 2015.

Από τα δεδομένα που παράγουν επιχειρήσεις, μεγαλύτερη αύξηση σημειώνουν τα δεδομένα που αφορούν IoT/analytics/βάσεις δεδομένων, ενώ το φορτίο δεδομένων που αφορά λύσεις συνεργασίας και computing παραμένει, σε γενικές γραμμές, σταθερό.

Έως το 2020 το φορτίο δεδομένων που αφορά βάσεις δεδομένων/analytics/IoT θα αντιπροσωπεύει το 22% του συνόλου των επιχειρηματικών δεδομένων, έναντι 20% το 2015.

Η αύξηση του φορτίου δεδομένων που προέρχεται από καταναλωτές, θα οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στις εφαρμογές βίντεο και κοινωνικής δικτύωσης με τα αντίστοιχα ποσοστά τους να σημειώνουν μεγάλη αύξηση.

Έως το 2020 τα ποσοστά συμμετοχής στο σύνολο δεδομένων που προέρχονται από καταναλωτές θα διαμορφωθούν ως εξής: videostreaming 34% έναντι 29% το 2015, εφαρμογές κοινωνικής δικτύωσης 24% έναντι 20% το 2015 και εφαρμογές αναζήτησης 15% έναντι 17% το 2015.

Για πρώτη φορά η Cisco καθόρισε ποσοτικά και ανέλυσε τον αντίκτυπο των hyperscaledatacenters. Τα συγκεκριμένα datacenters αναμένεται να αυξηθούν από 259 το 2015 σε 485 έως το 2020. Η διακίνηση δεδομένων από τα hyperscale  datacenters αναμένεται να πενταπλασιαστεί στα επόμενα 5 χρόνια. Οι υποδομές αυτές θα αντιπροσωπεύουν το 47% του συνόλου των servers που είναι εγκατεστημένοι σε datacenters και θα υποστηρίζουν το 53% της συνολικής διακίνησης δεδομένων σε datacenters έως το 2020.

Η κύρια τάση που παρατηρείται στον χώρο των υποδομών οδηγεί στη μεταμόρφωση των hyperscale (καθώς και άλλων) datacenters. Το SoftwareDefineNetworking (SDN) και το NetworkFunctionsVirtualization (NFV) συμβάλλουν σε πιο «επίπεδες» αρχιτεκτονικές στα datacenters και στη βελτιστοποίηση των ροών διακίνησης δεδομένων. Στα επόμενα πέντε χρόνια περίπου το 60% των παγκόσμιων hyperscaledatacenters αναμένεται να αναπτύξουν λύσεις SDN/NFV. Έως το 2020 και λόγω του ότι οι πάροχοι στοχεύουν προς ολοένα μεγαλύτερη αποδοτικότητα, το 44% της διακίνησης δεδομένων στα datacenters θα υποστηρίζεται από πλατφόρμες SDN/NFV (έναντι 23% το 2015).

Πηγή: https://goo.gl/jthwLp