Η Regate Α.Ε. ανακοινώνει νέα στρατηγική συνεργασία με την  iLink Innovative 

Business Solutions για την παροχή συνδυαστικών λύσεων με τη χρήση τεχνολογιών geolocation.

 

Σκοπός της συνεργασίας είναι η άμεση βελτίωση του κόστους και του χρόνου των παραδόσεων των επιχειρήσεων που χρησιμοποιούν σήμερα τις λύσεις της Regate, καθώς επίσης και η αξιοποίηση βάσεων δεδομένων τελικών σημείων για τη σωστή αξιολόγηση της ανάπτυξης πελατολογίου των επιχειρήσεων αυτών.