Η ΙDC προβλέπει αύξηση 16,7% των δαπανών για το IoT το 2017 σε ετήσια βάση, με το συνολικό τζίρο της αγοράς να ξεπερνά φέτος τα 800 δ ισ. δολάρια. Έως το 2021 οι αναλυτές εκτιμούν ότι ο τζίρος της παγκόσμιας αγοράς ΙοΤ θα αγγίξει σχεδόν τα 1,4 τρισ. δολάρια, ωθούμενος από τις επενδύσεις των επιχειρήσεων σε IoT hardware, λογισμικό, υπηρεσίες και συνδεσιμότητα.

Η IDC θεωρεί, επίσης, ότι ο κατασκευαστικός τομέας, ο τομέας παρακολούθησης εμπορευμάτων και η διαχείριση περιουσιακών στοιχείων παραγωγής θα απορροφήσουν τις μεγαλύτερες επενδύσεις. Οι τεχνολογίες έξυπνου δικτύου για ηλεκτρικό ρεύμα, αέριο και νερό και οι τεχνολογίες έξυπνου κτηρίου αναμένεται να συγκεντρώσουν φέτος σημαντικό ποσοστό των δαπανών στο IoT. Επιπλέον, οι επενδύσεις σε τεχνολογίες «έξυπνου δικτύου» θα γνωρίζουν άνθηση τα πέντε επόμενα χρόνια, όπως, επίσης, η αυτοματοποίηση των αεροδρομίων, η φόρτιση ηλεκτρικών οχημάτων και το contextual μάρκετινγκ στα καταστήματα. 

Οι επενδύσεις στο hardware θα κυριαρχηθούν από modules και αισθητήρες που συνδέουν τα end-points στα δίκτυα, ενώ όσον αφορά το software οι εφαρμογές ΙοΤ θα συγκεντρώσουν τις μεγαλύτερες επενδύσεις. Oι ταχύτερα αναπτυσσόμενες περιοχές επενδύσεων τεχνολογίας αφορούν το software, με το λογισμικό γενικού σκοπού και τις λύσεις Analytics να κατα γράφουν μέσους ετήσιους ρυθμούς ανάπτυξης της τάξης του 29% και 20,5% α ντίστοιχα.

Μεγάλους μέσους ετήσιους ρυθμούς ανάπτυξης προβλέπει η IDC και για τα προϊόντα ΙοΤ security:15,1% για το hardware και 16,6% για το software.