Αξιοσημείωτα ήταν τα αποτελέσματα τη έρευνας που διεξήγαγε η Regate A.E. στο πελατολόγιό της κατά την περίοδο 26/04/2017 έως 15/05/2017. Η έρευνα απευθύνθηκε στο σύνολο του πελατολογίου της Regate, εκ των οποίων απάντησε το 15,4% με την παρακάτω διασπορά:

 

 

Η έρευνα εξέτασε το σύνολο των υπηρεσιών της Regate και συγκεκριμένα:

 

 • Στην εμπειρία και στην τεχνογνωσία των στελεχών της Regate
 • Στην μεταφορά τεχνογνωσίας από τη Regate στους πελάτες και συνεργάτες
 • Στην ταχύτητα επίλυσης των προβλημάτων
 • Στις χρεώσεις των παρεχόμενων υπηρεσιών
 • Στις συνεργασίες που συνάπτει η Regate για προστιθέμενη αξία
 • Στην ενημέρωση που προσφέρει στους πελάτες της

Μεθοδολογία

 

Η έρευνα οργανώθηκε από το τμήμα marketingτης εταιρείας, με σκοπό τη διερεύνηση του επιπέδου υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης που προσφέρει η εταιρεία. Η έρευνα αποτελούνταν συνολικά από 10 ερωτήσεις, σε κλίμακα Likertαπό 1 έως 5. Το ερωτηματολόγιο συμπληρώνεται σε λιγότερο από ένα λεπτό.

Εμπειρία και Τεχνογνωσία Regate 

 

Mεταφορά τεχνογνωσίας από τη Regate στους πελάτες και συνεργάτες

 

Ταχύτητα επίλυσης των προβλημάτων

 

Χρεώσεις των παρεχόμενων υπηρεσιών

 

Στην παρακάτω ερώτηση, η χαμηλή κλίμακα 1 σημαίνει ότι οι χρεώσεις είναι υψηλές, ενώ η κλίμακα 5 ότι είναι οικονομικές.

 

Συνεργασίες που συνάπτει η Regate με τρίτους φορείς για προστιθέμενη αξία στα προϊόντα της

Ενημέρωση που προσφέρεται στο πελατολόγιο

 

 

Συνολικά για την εταιρεία

 

Αποτελέσματα

Συνολικά, το 85,2% των ερωτηθέντων βαθμολόγησε με άριστα την τεχνογνωσία του προσωπικού της εταιρείας, ενώ το 65,4% είναι εξαιρετικά ή πολύ ικανοποιημένοι με το χρόνο απόκρισης της Regate στα προβλήματα που αναφέρονται. Την έρευνα απάντησαν συμμετέχοντες από όλα τα τμήματα μιας εταιρείας, με πρώτες τις πωλήσεις (38,3%), τη μηχανογράφηση(23,5%) και τη διοίκηση (23,5%).

Άξιο σημείωσης είναι ότι το πελατολόγιο της Regate που έχει αποφασίσει να μην επενδύσει στο ετήσιο συμβόλαιο νέων εκδόσεων και τεχνικής υποστήριξης βαθμολόγησε χαμηλότερα το επίπεδο των παρεχόμενων υπηρεσιών παρότι αναγνωρίζει την υψηλή τεχνογνωσία και εμπειρία της Regate. Αυτό αποδεικνύει ότι οι πελάτες της εταιρείας που επενδύουν στο ετήσιο συμβόλαιο λαμβάνουν το μέγιστο των υπηρεσιών από τη Regate.

NextActions

Με βάση την παραπάνω  έρευνα, η διοίκηση της εταιρείας αποφάσισε:

 • Να εξετάσει τις χρεώσεις που αφορούν σε πελάτες οι οποίοι επιλέγουν να μην έχουν ετήσιο συμβόλαιο.
 • Να εξετάσει τον διαχωρισμού του συμβολαίου τεχνικής υποστήριξης από το ετήσιο release ώστε να υπάρχει μεγαλύτερη επιλογή από τους πελάτες
 • Να επενδύσει σε νέα εργαλεία και υποδομές για την ακόμα πιο γρήγορη απόκριση σε τεχνική υποστήριξη.
 • Να εντείνει τις προσπάθειές της με την εμπορική διεύθυνση στη διεύρυνση του δικτύου συνεργατών, ώστε να έχουν οι πελάτες περισσότερες επιλογές για τεχνική υποστήριξη.
 • Να διαθέσει το Wikiπου απευθύνεται κυρίως στο δίκτυο συνεργατών, και προς τελικούς πελάτες που θα ήθελαν να παραμετροποιούν το λογισμικό, ώστε μόνοι τους να προσφέρουν τεχνική υποστήριξη 1ου και 2ου επιπέδου.
 • Να συνάψει νέες συνεργασίες μέσα στο 2017 αλλά και στα επόμενα έτη, για να προστεθεί λειτουργικότητα και αξία στο υπάρχον λογισμικό.
 • Να εκπονεί ετήσιες έρευνες ικανοποίησης πελατών, για να αφουγκράζεται τις αλλαγές και κυρίως τα προβλήματα που αλλιώς δεν γίνονται γνωστά.