Με τη βοήθεια της Regate, μια εταιρία χονδρικού εμπορίου ειδών χρωματοπωλείου, με έδρα τη Θεσσαλονίκη, εκσυγχρονίζει τις διαδικασίες της δίνοντας νέα διάσταση στην έννοια «υποστήριξη πελάτη».

Η ανάγκη της εταιρείας «Mentor Hellas ΙΚΕ» ήταν η αυτοματοποίηση. Αυτό που απαιτούσε ήταν διαδικασίες όπως παραγγελιοληψία, αλλά και άλλες ιδιαίτερες λειτουργίες όπως διαχείριση backorders του πελάτη από τον πωλητή επιτόπου και μάλιστα με δυνατότητα εκτέλεσης ή διαγραφής τους και από το backoffice της εταιρίας, καθώς και παρακολούθηση των προσφορών ανά πελάτη με δυνατότητα εκτέλεσής τους. Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που ήταν εξαρχής γνωστά, ήταν η ανάγκη παρακολούθησης των πολλών ειδικών τιμών ή εκπτώσεων ειδών ανά πελάτη, πληροφορία που θα ήταν άμεσα προσβάσιμη πλέον από τον πωλητή και αδύνατο μέχρι τότε να επιτευχθεί.

 

Άλλη μια απαίτηση ήταν να υπάρχει δυνατότητα παρακολούθησης ανά πελάτη μέσω ειδικών reports με σύγκριση περιόδων τις αγορές ανά κατηγορίες λαμβάνοντας έτσι μια πλήρη εικόνα της πορείας του πελάτη στο σύνολο ή και κατά επιμέρους κατηγορία. 

Ένα πλήρες φορητό σύστημα παραγγελιοληψίας

Η προδιαγραφή που τέθηκε εξ’ αρχής ήταν, η λύση να υλοποιηθεί σε περιβάλλον Android με δυνατότητα offline λειτουργίας κατά την οποία να υπάρχει πρόσβαση στα οικονομικά στοιχεία του πελάτη καθώς και τα στατιστικά πωλήσεων και φυσικά στην αναλυτική καρτέλα πελάτη.

Όλοι οι στόχοι επιτεύχθηκαν χωρίς προβλήματα

Η υλοποίηση πέτυχε πλήρως τους στόχους που είχαν τεθεί, επιλύοντας με επιτυχία όποια ιδιαιτερότητα προέκυψε, αφήνοντας ένα τελικό προϊόν στα χέρια της εταιρίας που αποτελεί πλέον ισχυρό εργαλείο ανάπτυξης, αξιοποίησης πληροφορίας και επαγρύπνησης έναντι του ανταγωνισμού.

"Παρά το ότι αντιμετωπίσαμε μια μοναδική και ιδιαίτερα περίπλοκη τιμολογιακή πολιτική, η συνεργασία των ομάδων Regate & Thinx IS κατάφερε να δημιουργήσει και να φέρει εις πέρας μια άκρως επιτυχημένη υλοποίηση. Η ομαδικότητα και η συνεργασία είναι τα βασικά συστατικά που μας δίνουν το όραμα για μια μακροχρόνια συνέργεια.

 

Αθανασία Τυχάλα, Υπεύθυνη Έργων, Λύσεις Πληροφορικής ΙΚΕ -Thinx IS"

Λύση που εγκαταστάθηκε: Regate Effective - SFA