Όπως καταγράφει η Gartner σε πρόσφατη μελέτη της, σχεδόν το 20% των οργανισμών έπεσαν θύμα τουλάχιστον μίας επίθεσης με βάση το IoT τα τελευταία τρία χρόνια.

Γι’ αυτό το λόγο η Gartner προβλέπει ότι οι παγκόσμιες δαπάνες για την ασφάλεια του τομέα ΙοΤ θα φτάσουν τα 1,5 δισ. δολάρια το 2018, αυξανόμενες κατά 28% σε σχέση με το 2017, όπου οι δαπάνες άγγιξαν τα 1,2 δισ. δολάρια. «Στον κόσμο του IoT, οι οργανισμοί συχνά δεν έχουν τον έλεγχο της πηγής και της φύσης του λογισμικού και του υλικού που χρησιμοποιούνται από τις έξυπνες συνδεδεμένες συσκευές», δήλωσε ο Ruggero Contu, Research Director της Gartner. «Αναμένουμε να δούμε αύξηση στη ζήτηση για εργαλεία και υπηρεσίες που θα στοχεύουν στη βελτίωση της διαχείρισης και της αξιολόγησης της ασφάλειας λογισμικού και υλικού. Παράλληλα οι οργανισμοί θα προσπαθήσουν να κατανοήσουν καλύτερα τις συνέπειες των εξωτερικών συνδέσεων συσκευών. Αυτοί θα είναι οι κυριότεροι παράγοντες αύξησης των δαπανών για την περίοδο πρόβλεψης, με τις δαπάνες για την ασφάλεια ΙοΤ να πλησιάζουν τα 3,1 δισ. δολάρια το 2021».