Η REGATE A.E. συμμετέχει στο Samsung Enterprise Alliance Program (SEAP). Η συμμετοχή στο SEAP επιτρέπει στη Regate να αξιοποιεί πόρους διαθέσιμους από τη Samsung προς τους Independent Software Vendors (ISVs).

Ως αποτέλεσμα, η Regate πλέον μπορεί να παρουσιάσει συνολικές προτάσεις βασισμένες σε προϊόντα και λύσεις που διατίθενται από τη Samsung, όπως το Samsung Knox. Το Samsung Knox είναι η νέα πλατφόρμα ασφαλείας που προσφέρει η Samsung και αποτελεί σήμερα την πιο ολοκληρωμένη λύση προς επιχειρήσεις για την προστασία των εταιρικών εφαρμογών και δεδομένων. Συγκεκριμένα, η πλατφόρμα του Samsung Knox σε συνδυασμό με τις δυνατότητες του Regate Effective, αποτελούν σήμερα ένα από τα δυνατότερα corporate εργαλεία για Mobile Sales Force Automation και τιμολόγηση επί αυτοκινήτου, σε συσκευές Samsung.