Η Δράση Ψηφιακό Βήμα και Ψηφιακό Άλμα παρατείνεται μέχρι την Τετάρτη 31 Οκτωβρίου 2018 (λήξη υποβολής αιτήσεων). Οι δυο δράσεις αυτές απευθύνονται τόσο σε μικρές όσο και σε μεσαίες επιχειρήσεις και στοχεύουν στον εκσυγχρονισμό τους (τεχνολογικός εξοπλισμός, λογισμικό, υπηρεσίες διαδικτύου, μισθολογικό κόστος εργαζομένων)  για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητάς τους και την αναβάθμισή τους στην εσωτερική και εξωτερική αγορά.  Διαβάστε περισσότερα στο www.psifiako-alma.gr