Για το θέμα των προωθητικών ενεργειών στα FMCGs μέσα από το οργανωμένο λιανεμπόριο, μίλησαν λιανεμπορικές επιχειρήσεις και προμηθευτές στο FnB Daily, με δεδομένη την αμείωτη διεύρυνση του φαινομένου. Xαρακτηριστική ήταν η πρόσφατη τοποθέτηση του προέδρου του ΙΕΛΚΑ, Κώστα Μαχαίρα: "Αυτο δεν είναι υγιές. Δε χτίζουμε πελατολόγιο, ούτε πιστότητα. Πολλοί λιανέμποροι αγοράζουν μερίδια αγοράς με αυτό τον τρόπο".

 

NIELSEN: ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ Η ΥΨΗΛΗ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ ΕΝΤΑΣΗ: Σύμφωνα με τα στοιχεία της Nielsen, τα οποία έχει στη διάθεσή του το FnB Daily, εξακολουθεί να υφίσταται η υψηλή προωθητική ένταση για όλα τα προϊόντα, συμπεριλαμβανομένων και των PL, όπως προκύπτει από το διάγραμμα, που ακολουθεί. Θα πρέπει, παράλληλα, να σημειώσουμε ότι στα επώνυμα προϊόντα η προωθητική ένταση εμφανίζεται ακόμα ισχυρότερη.

Διαβάστε περισσότερα στο Newsletter του FnBDaily.com
Πηγή: www.fnbdaily.com Newsletter Τεύχος 646
Συγγραφέας: Γιώργος Λαμπίρη