Οι εταιρίες χρειάζεται να χαράξουν ένα νέο χάρτη πορείας στον τομέα της εφοδιαστικής αλυσίδας, που να αξιοποιεί νέες ψηφιακές τεχνολογίες και έξυπνες λύσεις, ώστε να επιτύχουν τους στόχους τους. Αυτό είναι το γενικό συμπέρασμα που προέκυψε από το 12ο συνέδριο – έκθεση εφοδιαστικής αλυσίδας & logistics που πραγματοποιήθηκε στη Λευκωσία.
 
Το συνέδριο διοργάνωσε η ΕΥ Κύπρου, σε συνεργασία με την ΙΜΗ. Κεντρικό θέμα της ομιλίας του κ. Θάνου Μαύρου, εταίρου του τμήματος συμβουλευτικών υπηρεσιών της ΕΥ Ελλάδος ήταν το μέλλον της εφοδιαστικής αλυσίδας και ο καθοριστικός ρόλος της τεχνολογίας. Ο κ. Μαύρος, ο οποίος είχε την προεδρία του συνεδρίου για ακόμα μία χρονιά, δήλωσε ότι «σε έναν ραγδαία μεταβαλλόμενο ψηφιακό κόσμο, οι επιχειρήσεις θα κινούνται από μια γραμμική αλυσίδα εφοδιασμού και δικά τους (on premise) συστήματα πληροφορικής, σε ευρύτερα οικοσυστήματα εφοδιαστικών αλυσίδων, με πολλαπλούς πόλους και διασυνδέσεις, υποστηριζόμενα από cloud-based πλατφόρμες και εφαρμογές».

 
Πιο συγκεκριμένα, ο κ. Μαύρος μοιράστηκε τις ακόλουθες βασικές αρχές με όλους τους συμμετέχοντες σχετικά με την εφοδιαστική αλυσίδα του μέλλοντος:
 
• Μεταβαίνουμε από γραμμικές αλυσίδες εφοδιασμού, σε οικοσυστήματα εφοδιαστικής αλυσίδας πάνω σε cloud-based πλατφόρμες.
• Μεταβαίνουμε από περιβάλλον ανταγωνισμού σε περιβάλλον συνεργασίας και συν-δημιουργίας.
• Η αλυσίδα εφοδιασμού ως υπηρεσία είναι αυτό που απαιτείται τώρα.
• Οι αλυσίδες εφοδιασμού επεκτείνονται, φθάνοντας στους χώρους κατανάλωσης των πελατών.
• Κάθε οργανισμός, ανεξαρτήτως μεγέθους, μπορεί – και πρέπει – να προσαρμόσει την εφοδιαστική του αλυσίδα με τη χρήση νέων τεχνολογιών, έξυπνων λύσεων και διαδικασιών ψηφιακής διαχείρισης, ώστε να υποστηρίξει την ανάπτυξή του και να αυξήσει την κερδοφορία του.
 
Καταλήγοντας, ο κ. Μαύρος τόνισε ότι οι νέες τεχνολογίες και η ψηφιοποίηση της εφοδιαστικής αλυσίδας και των logistics, αποτελούν το «κλειδί» για το μέλλον του κλάδου. Οι επιχειρήσεις θα πρέπει να προσαρμοστούν, ενσωματώνοντας την τεχνολογία και εξελίσσοντας την εφοδιαστική τους αλυσίδα, προκειμένου να πετύχουν βιώσιμη ανάπτυξη».
 
Supply Chain Smart Maps
Στο πλαίσιο του συνεδρίου, ο κ. Παναγιώτης Γκαντήραγας, manager εφοδιαστικής αλυσίδας & λειτουργιών στην ΕΥ Ελλάδος παρουσίασε την ολοκληρωμένη διαγνωστική λύση της ΕΥ Supply Chain Smart Maps (SCSM). Η λύση της ΕΥ, επιτρέπει στις εταιρείες να εντοπίσουν άμεσα και αποτελεσματικά τις αδυναμίες στην εφοδιαστική τους αλυσίδα, να προσδιορίσουν τις ευκαιρίες βελτίωσης, και να αναπτύξουν ένα δομημένο πλάνο ενεργειών για την επίτευξη των στόχων τους.
 
«Μέσα από ένα δομημένο πλαίσιο αναλύσεων και δεικτών, που καλύπτουν όλο το φάσμα της εφοδιαστικής αλυσίδας, αλλά και ποιοτικές αναλύσεις, καθώς, επίσης, και με συγκριτική αξιολόγηση (benchmarking), το νέο διαγνωστικό εργαλείο της ΕΥ βοηθάει τις επιχειρήσεις να αξιολογήσουν την αλυσίδα εφοδιασμού τους από άκρη σε άκρη, να προσδιορίσουν τις προκλήσεις τους, αλλά και να αναπτύξουν ένα ισχυρό πλάνο ενεργειών για την αντιμετώπισή τους», τόνισε ο κ. Γκαντήραγας.