Με νέα απόφασή του το Υπουργείο Δικαιοσύνης ορίζει νέα ημερομηνία για την ολοκλήρωση των εργασιών της νομοπαρασκευαστικής επιτροπής για το GDPR, αντικαθιστώντας παράλληλα την πρόεδρό της και ορίζονται νέα μέλη.

Σύμφωνα με το σχετικό ΦΕΚ ως νέα ημερομηνία περάτωσης των εργασιών της νομοπαρασκευαστικής επιτροπής ορίζεται η 28η Φεβρουαρίου 2019, ενώ ο νέος πρόεδρος ορίζεται, από τακτικό μέλος, ο Παναγιώτης Φιλόπουλος (Εφέτης Αθηνών) που αντικαθιστά την παραιτηθείσα Ευαγγελία Μήτρου, με αναπληρώτρια την Σπυριδούλα Καρύδα, Πάρεδρο του Συμβουλίου της Επικρατείας. Στα νέα τακτικά μέλη προστίθενται οι Βασίλειος Κουτσολιάκος (Αστυνόμος Α’) και Ευάγγελος Παπακωνσταντίνου (Καθ. Νομικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών). Τέλος, η Κωνσταντίνα Παναγιωτοπούλου, ασκούμενη δικηγόρος στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, ορίζεται ως αναπληρώτρια γραμματέας στην ως άνω επιτροπή.

Πηγή: NetFAX  Τεύχος 4086