Την πρωτιά ανάμεσα στις χώρες παραγωγούς τυριού κερδίζει η Γερμανία, σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat για το 2017. Όπως φαίνεται και στο παρακάτω διάγραμμα, η Γερμανία παρήγαγε περισσότερους από 2 τόνους τυριού, ενώ μαζί με τη Γαλλία, την Ιταλία, την Ολλανδία και την Πολωνία παράγουν περισσότερο από το 70% του ευρωπαϊκού τυριού, με την απουσία της ελληνικής φέτας να είναι ηχηρή.

Ε.Ε.: ΕΞΑΓΕΙ ΣΤΙΣ ΗΠΑ, ΕΙΣΑΓΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΒΕΤΙΑ

Η Γερμανία έχει τη μερίδα του λέοντος και σε επίπεδο εξαγωγών με 1,2 τόνους εξαγώγιμο τυρί, που μεταφράζεται σε ποσοστό 23%. Όπως φαίνεται και στο γράφημα, κύριος εισαγωγέας ευρωπαϊκού τυριού είναι οι ΗΠΑ, την ώρα που η Ευρωπαϊκή Ένωση εισάγει κατά κόρον από την Ελβετία.

 FnB Daily Τεύχος 708

Πηγή: www.fnbdaily.com