Τα μέτρα του ΥΠΑΑΤ κατά του food waste

Με βάση την αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει», το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ετοιμάζει νέο Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τη διαχείριση των κενών συσκευασιών φυτοπροστατευτικών προϊόντων. Στόχος είναι να δημιουργηθεί ένα διακριτό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης όπως γίνεται και σε άλλες χώρες της Ε.Ε. και οι παραβάτες να τιμωρούνται με χρηματικά πρόστιμα και άλλες πιθανές ποινές. Επιπλέον, εξετάζονται κίνητρα σε όσους συμμετέχουν. Το υπουργείο θα αξιοποιεί στοιχεία από το Σύστημα Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης των Γεωργικών Φαρμάκων, μέσω του οποίου θα εξάγονται πληροφορίες για την σωστή διαχείριση κενών συσκευασιών. Παράλληλα θα προωθηθούν τα βιολογικά λιπάσματα από βιοαπόβλητα.

Ενθάρρυνση χρήσης δευτερογενών υλικών ως πρώτη ύλη

Επιπλέον, το ΥΠΑΑΤ, με στόχο την καταπολέμηση της σπατάλης των τροφίμων (food waste) ενθαρρύνει τη χρήση δευτερογενών υλικών και αποβλήτων ως παραγωγικών πόρων και χρήσιμων υλικών. Έχει συσταθεί και ειδική Ομάδα Εργασίας που υποδέχεται προτάσεις για τη βελτίωση του σχετικού νομοθετικού πλαισίου, την αποτύπωση του μεγέθους της απώλειας τροφίμων, την ενθάρρυνση της αναδιανομής τροφίμων κατάλληλων για ανθρώπινη κατανάλωση και προώθηση της ιεραρχίας χρήσης των τροφίμων και διαχείρισης των αποβλήτων.

FOODReporter Τεύχος 31

Πηγή: www.boussias.com