Η Regate διοργανώνει ημερίδα στις 19 Σεπτεμβρίου 2019, με θέμα:
«Το Cyber Security στις επιχειρήσεις και η ασφαλιστική κάλυψη των διαδικτυακών κινδύνων - Cyber Insurance».
  
Η εφαρμογή αποτελεσματικών μέτρων για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο είναι ιδιαίτερα δύσκολη σήμερα, καθώς είναι πολυεπίπεδη και δυναμική διαδικασία.
 
Το Cyber Security περιλαμβάνει την  προστασία των συστημάτων, των δικτύων, των εφαρμογών και των δεδομένων από ψηφιακές επιθέσεις. Η ισχυρή κυβερνο-ασφάλεια περιλαμβάνει ελέγχους που διασφαλίζουν ανθρώπους και διαδικασίες.
 
Μερικά από τα θέματα που θα συζητηθούν, είναι:
  • Οι συνεχώς εξελισσόμενες και ποικίλες μορφές επιθέσεων στο διαδικτυακό χώρο
  • Ζημίες που προκύπτουν
  • Οι τεχνολογίες αντιμετώπισης των επιθέσεων
  • Παγκόσμια τάση και αντίδραση
  • Ασφαλιστική κάλυψη των διαδικτυακών κινδύνων 
Για τη συγκεκριμένη ημερίδα η συμμετοχή είναι δωρεάν και θα διατεθεί περιορισμένος αριθμός προσκλήσεων, με προτεραιότητα στους συνδρομητές του myMobility Newsletter.
 
Παρακαλούμε όπως μας γνωστοποιήσετε την επιθυμία σας για παρουσία, προκειμένου να εξασφαλίσουμε προτεραιότητα στη θέση σας.
 
 
Διαβάστε περισσότερα και κρατήστε τη θέση σας εδώ.