Σταθεροποιημένη έως το 2023 η εγχώρια αγορά

Σταθεροποιημένη θα παραμείνει έως το 2023  η εγχώρια αγορά αλεύρων, σίτου και σιμιγδαλιού,  με το  Μέσο Ετήσιο Ρυθμό Μεταβολής (ΜΕΡΜ) του κλάδου να διαμορφώνεται στο μεσοδιάστημα στο 0,3%. Όπως προκύπτει από έρευνα που διενήργησε η ΣΤΟΧΑΣΙΣ Σύμβουλοι Επιχειρήσεων, στο πλαίσιο της σειράς μελετών αγοράς που φέρουν τη διακριτική ονομασία «Κλαδικές Στοχεύσεις»,  η αλευροβιομηχανία αποτελεί έναν από τους «ανθεκτικούς» κλάδους της ελληνικής οικονομίας στο δύσκολο οικονομικό περιβάλλον των τελευταίων ετών, γεγονός που οφείλεται στη σχετικά ανελαστική ζήτηση των προϊόντων αλεύρου (ψωμί και είδη αρτοποιίας).

Ο Βασίλης Ρεγκούζας, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της ΣΤΟΧΑΣΙΣ, τονίζει ότι το συνολικό μέγεθος της εγχώριας αγοράς αλεύρων σίτου και σιμιγδαλιού υπολογίζεται σε 889 χιλ. τόνους το 2017 και Μέσο Ετήσιο Ρυθμό Μεταβολής (ΜΕΡΜ) -0,4% την περίοδο 2010-2017. 

Ειδικότερα, το μέγεθος της εγχώριας αγοράς αλεύρων σίτου υπολογίζεται σε 704 χιλ. τόνους το 2017 και ΜΕΡΜ -0,5% την περίοδο 2010-2017, ενώ η εγχώρια αγορά σιμιγδαλιού υπολογίζεται σε 185 χιλ. τόνους το 2017, επανερχόμενη στα επίπεδα του 2009.

Έντονος ανταγωνισμός στον κλάδο

Ο ανταγωνισμός στον κλάδο είναι έντονος, με τις 10 μεγαλύτερες αλευροβιομηχανίες να συγκεντρώνουν το 72% της συνολικής αγοράς τοπ 2017, αυξάνοντας το μερίδιό τους κατά έξι ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με το 2013 και κατά μία σε σχέση με το 2016.

Όσον αφορά στη χρηματοοικονομική κατάσταση του κλάδου, σύμφωνα με την οικονομική αναλύτρια κυρία Αλίκη Νιανάκη, οι τιμές του δείκτη κάλυψης χρηματοοικονομικών δαπανών των επιχειρήσεων του κλάδου τη διετία 2016-2017 επανήλθαν στα επίπεδα της διετίας 2010-2011 και δείχνουν ότι δεν είναι πλέον τόσο «ευπρόσβλητες» σε πιθανές μεταβολές του οικονομικού περιβάλλοντος στο οποίο δραστηριοποιούνται, όσο την περίοδο 2012-2015.

Η οικονομική κατάσταση του κλάδου χαρακτηρίζεται από τη σημαντική βελτίωση των συνθηκών ρευστότητας το 2017 μετά από μια σχετική σταθερότητα που παρουσίασαν την περίοδο 2009-2016. 

Η βελτίωση αφορά και τους τρεις εξεταζόμενους δείκτες ρευστότητας. Η αλευροβιομηχανία παρουσιάζει θετικό περιθώριο λειτουργικού και καθαρού κέρδους σε όλη την περίοδο της κρίσης και συνεχίζει και το 2017. 

Ωστόσο, σημειώνεται ότι τόσο ο βαθμός ικανότητας στη χρησιμοποίηση των συνολικών απασχολουμένων κεφαλαίων των επιχειρήσεων του κλάδου, όσο και η αποτελεσματικότητα της χρησιμοποίησης των ιδίων κεφαλαίων τους «κινούνται» σε σχετικά περιορισμένα επίπεδα, παρουσιάζοντας ωστόσο, θετικό πρόσημο σε όλη την εξεταζόμενη περίοδο. 

Σημειώνεται η αύξηση του περιθωρίου μικτού κέρδους τη διετία 2016-2017, έναντι της πενταετίας 2011-2015.  

 

FOODReporter Τεύχος 84
Πηγή: www.boussias.com