Την περίοδο που διανύουμε, όλο και περισσότερο δείχνει η αγορά την ανάγκη που προκύπτει για την αποτελεσματικότερη και κυρίως την έγκυρη παρακολούθηση των παγίων που συντηρεί η κάθε επιχείρηση εκτός του φυσικού της χώρου.

Οι επιχειρήσεις που εξοπλίζουν επαγγελματικούς χώρους με ψυγεία, μηχανές καφέ, μηχανήματα αυτόματης πώλησης, μηχανήματα παραγωγής κ.τ.λ. έχουν την ανάγκη μιας εφαρμογής, που να δίνει τη δυνατότητα στον πωλητή να κάνει εύκολη και γρήγορη καταγραφή του παγίου, καθώς και να ελέγχει την κατάσταση αυτού στο σημείο πώλησης.

Με τη λύση Asset Tracking της Regate, μπορείτε να δώσετε τα κατάλληλα εργαλεία στους πελάτες σας για να παρακολουθήσουν τα πάγια που βρίσκονται έξω από τον χώρο της εταιρείας τους και να συνδυάσουν ένα εύρος πληροφοριών με όλες τις ομάδες πωλήσεων, merchandisers και τεχνικών. Έτσι με μια ολοκληρωμένη λύση, ο πελάτης σας θα έχει τη δυνατότητα να γνωρίζει πού βρίσκονται τα πάγια, πώς χρησιμοποιούνται, ενώ μπορεί να μεταφέρει μηνύματα προς την ομάδα πωλήσεων ή προς την ομάδα των τεχνικών.

Ταυτόχρονα, σε συνδυασμό με φωτογράφιση του παγίου και στίγμα GPS, η επιχείρηση που χρησιμοποιεί το Regate Effective μπορεί να έχει μια ολοκληρωμένη εικόνα των παγίων της στην αγορά, και επιπλέον την πληροφορία με το σημείο που βρίσκονται.

Βασική ιδιότητα του Regate Effective Asset Management, είναι η διαφορετική προσέγγιση στην παρακολούθηση του παγίου.

Ενώ ο συνήθης τρόπος είναι ο λογιστικός, το Regate Effective παρακολουθεί το πάγιο σαν οντότητα που μπορεί να αποτελείται από δύο ή τρία διαφορετικά είδη. Για παράδειγμα, το πάγιο «βρύση μπύρας», μπορεί να αποτελείται από την κάνουλα, το μηχανισμό και το βαρέλι. Ο πωλητής, κάνοντας χρήση της ενιαίας πλατφόρμας του Regate Effective, σε μία επίσκεψη, μπορεί με τη χρήση bar code ή επιλέγοντας  από τη λίστα με τα πάγια που έχει χρεωμένα  ο πελάτης,  να πραγματοποιήσει διαφορετικές εργασίες:

• να καταγράψει την κατάσταση του παγίου
• να βάλει παραγγελία στην περίπτωση που τελειώνει το βαρέλι
• να ενημερώσει το τμήμα του service για πιθανή δυσλειτουργία και
• να επιβεβαιώσει ότι είναι τοποθετημένο στο συμφωνηθέν σημείο και δεν έχει μεταφερθεί αλλού, χρησιμοποιώντας επικουρικά τη δυνατότητα της φωτογράφισης και της λήψης στίγματος του σημείου

Σημαντικό βοήθημα για τον πελάτη σας είναι λοιπόν και η ευκολία μεταφοράς του παγίου σε άλλο συνεργάτη, σε πληροφοριακό επίπεδο ή και σε λογιστικό με τη χρήση του ανάλογου υποσυστήματος δημιουργίας παραστατικών.

Η εμπειρία των πελατών μας (από τους χώρους του αναψυκτικού, του καφέ, της μπύρας και του παγωτού) αυτά τα 15 χρόνια δυναμικής και εξελισσόμενης παρουσίας της Regate στον χώρο του Enterprise Mobility έχουν μετουσιωθεί σε ένα σύστημα ολοκληρωμένης παρακολούθησης και πληροφόρησης των παγίων της επιχείρησης.