Η αυτοματοποίηση, η ρομποτική και η τεχνητή νοημοσύνη αναδιαμορφώνουν τον κλάδο της Παραγωγής, ενισχύοντας την παραγωγικότητα, την ευελιξία και την απόδοση του ανθρώπινου δυναμικού.

Οι εταιρείες υψηλών επιδόσεων αναβαθμίζουν τις δεξιότητες των ομάδων τους προκειμένου να είναι σε θέση  να διαχειριστούν με επιτυχία τις Νέες Τεχνολογίες και να εκτελούν εργασίες τις οποίες δεν μπορούν να ολοκληρώσουν από μόνες τους οι μηχανές. Η συμφιλίωση με την Επανάσταση δεξιοτήτων απαιτεί ηγετικά στελέχη που μπορούν να ενθαρρύνουν μια κουλτούρα εκμάθησης και προσαρμοστικότητας. Η αλλαγή είναι μια φυσιολογική διαδικασία, που ξεκινά από τα ανώτερα ιεραρχικά στελέχη του οργανισμού που δείχνουν ότι μπορούν να προσαρμοστούν γρήγορα.

Η ManpowerGroup μέσα από πρόσφατη έρευνα που δημοσίευσε για το μέλλον του ανθρώπινου δυναμικού στον τομέα της Παραγωγής, ανέλυσε τις νέες δεξιότητες που απαιτούνται για να αναπτυχθεί κάθε οργανισμός του κλάδου. Παρόλο που η έρευνα εστίασε στον κλάδο της Παραγωγής, συγκεντρώσαμε στοιχεία και για άλλους κλάδους.
 
Ακολουθούν τα κύρια ευρήματα:
 
1. Πλέον είναι εφικτός ο "διαχωρισμός" των κλάδων από τις εταιρείες ώστε να είναι δυνατή η πρόβλεψη για τις μελλοντικές ανάγκες των επιχειρήσεων σε ανθρώπινο δυναμικό. Γνωρίζουμε πως να το κάνουμε για να μείνουμε μπροστά από τις αλλαγές.
 
2. Η στρατηγική τοποθέτηση του εργασιακού δυναμικού στις μελλοντικές ανάγκες της αγοράς απαιτεί από την Ηγεσία διαφορετική προσέγγιση. Οι εταιρείες πρέπει να μεταβούν στην Digital-Suite κουλτούρα, με την απόκτηση μιας ομάδας ηγετών με ψηφιακές ικανότητες.

Αυτή είναι η γραμμή εκκίνησης.

Οι Digital-suite ηγέτες έχουν αναλυτική σκέψη και είναι «συνδεδεμένοι» και εξοικειωμένοι με την ψηφιακή τεχνολογία. Όπως όλοι οι πραγματικοί ηγέτες, θα πρέπει να είναι αισιόδοξοι, εύκολα προσαρμόσιμοι, να διαθέτουν αντοχή και να είναι καθοδηγητικοί. Επίσης, οι Digital-suite ηγέτες πρέπει να δώσουν έμφαση στις ακόλουθες ικανότητες:

• Επιτάχυνση της απόδοσης με την ενθάρρυνση της συνεργασίας και του ομαδικού πνεύματος
• Απελευθέρωση των ταλέντων, μέσω της οικοδόμησης μιας κουλτούρας ευμάθειας και εξέλιξης της επαγγελματικής σταδιοδρομίας
• Δέσμευση για ηγεσία που προωθεί την καινοτομία και τη λήψη δύσκολων αλλά ορθά υπολογισμένων αποφάσεων

Αυτές οι δεξιότητες μπορούν εύκολα να μεταδοθούν. Οι ηγέτες που προάγουν την ευμάθεια αποτελούν παράδειγμα για τους εργαζόμενους που θα πρέπει να αποκτήσουν νέες δεξιότητες.
 
Διαβάστε περισσότερα: https://bit.ly/2QuSr6d