Σε μικρό χρονικό διάστημα, στελέχη της εταιρείας μας βρέθηκαν σε νέες συναντήσεις με επιχειρήσεις του γαλακτοκομικού κλάδου, στις οποίες δόθηκε ιδιαίτερη σημασία στις απαιτητικές λειτουργίες τους και στις αυξημένες ανάγκες τους να ενσωματώσουν ένα πλήρες πακέτο mobile εφαρμογής.

Σκοπός τους είναι να μπορούν πλέον να προσαρμόζονται εύκολα και γρήγορα σε καινούριες διαδικασίες και στρατηγικές πωλήσεων, να έχουν εξασφαλίσει την αδιάλειπτη λειτουργία τους, λόγω της ευαισθησίας των προϊόντων τους και να κρατήσουν χαμηλό το κόστος υποστήριξης και χρήσης των συστημάτων τους.

Απώτερος στόχος του κλάδου είναι ασφαλώς η καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών τους, η αύξηση των πωλήσεων, η ακρίβεια στη διαχείριση της αποθήκης των φορτηγών και η αυτοματοποίηση στη διασύνδεση των φορητών συσκευών με το κεντρικό εμπορολογιστικό πρόγραμμα της εταιρείας.

Εδώ έρχεται να δείξει το Regate Effective την αποτελεσματικότητά του.

Ο συνδυασμός των λύσεων που προσφέρει η Regate στην αυτοματοποίηση των πωλήσεων (SFA) και στην φορητή τιμολόγηση (Ex-van) δίνει την απάντηση και την βεβαιότητα στους πελάτες σας, ότι θα καλύψουν ικανοποιητικά τις ανάγκες τους και θα βρουν στην εφαρμογή Regate Effective ένα εύχρηστο εργαλείο εκτέλεσης των λειτουργιών τους.

Με την ολοκληρωμένη λύση αυτοματοποίησης πωλήσεων Regate Effective στον κλάδο των γαλακτοκομικών προϊόντων, ο κάθε χρήστης ενημερώνεται για εμπορικές πολιτικές ανά πελάτη, διαχειρίζεται το πελατολόγιό του, το πρόγραμμα και τα δρομολόγιά του, γνωρίζει προσφορές, κάνει εισπράξεις, παρακολουθεί τους στόχους του.

Επιπρόσθετα, χειρίζεται με ευελιξία πληροφορίες που αφορούν σε ενέργειες merchandising, καταγράφοντας προϊόντα, προωθητικές ενέργειες και έχοντας την δυνατότητα να επεξεργαστεί πληροφορίες για τον ανταγωνισμό.

Με το Regate Effective EX-VAN και με χρήση Android smartphones/tablets και φορητών εκτυπωτών (thermal ή dot matrix), ο χρήστης έχει διαθέσιμη μία πληθώρα λειτουργιών, προκειμένου να εξυπηρετήσει τον τελικό αποδέκτη εκδίδοντας παραστατικά, ελέγχοντας την διαθεσιμότητα προϊόντων στο φορτηγό του, καταγράφοντας κατάσταση παγίων (π.χ. ψυγεία), κάνοντας εισπράξεις και οργανώνοντας τις πωλήσεις του.

Επιπλέον, οι επιθεωρητές πωλήσεων θα σας ζητήσουν να μπορούν να ελέγχουν τις πωλήσεις και να έχουν ανά πάσα στιγμή στοιχεία-στατιστικά για τους πελάτες τους, τους πωλητές τους, τους οδηγούς τους.

Θα πρέπει να γνωρίζετε ότι το Regate Effective μπορεί να συγκεντρώσει πληροφορίες για τα ημερήσια δρομολόγια, να συντηρεί προσφορές, στοχοθεσίες, τιμοληψίες και προωθητικές ενέργειες για κάθε χρήστη, καθώς και να δίνει την δυνατότητα στο ανώτερο στέλεχος να επεξεργάζεται στοιχεία παγίων, παράπονα και αιτήματα πελατών με ευκολία και αμεσότητα.

Το Regate Effective είναι σχεδιασμένο για να υποστηρίζει όλον τον κύκλο «αυτοματοποίηση παραγγελιοληψίας και ex-van πώλησης» και με την ενιαία προσέγγισή του μπορεί να καλύψει κάθε ιδιαιτερότητα του κλάδου των γαλακτοκομικών προϊόντων, εξυπηρετώντας στον καλύτερο έλεγχο του εξοπλισμού, της αποτελεσματικής διαχείρισης των πωλήσεων και της έξυπνης χρήσης των πληροφοριών που καταγράφονται σε όλες τις φάσεις του κύκλου εργασιών και λειτουργιών της επιχείρησης.