Η τεχνολογία προσπαθεί να δώσει απαντήσεις και λύσεις σε προβλήματα που ταλανίζουν το σύνολο της αγρο-διατροφικής αλυσίδας και ειδικά της παραγωγής και της επεξεργασίας του κρέατος, όπως η σοβαρή έλλειψη εργατικών χεριών εξειδικευμένων στις ειδικές απαιτήσεις χειρισμού των ζώων, των σφαγίων και του κρέατος.

ΠΛΗΡΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗ

Τα ρομπότ συνεργασίας ή υπηρεσιών, όπως αποκαλούνται τα CoBots (Collaborative Robots), δημιουργήθηκαν για πρώτη φορά το 1996 από καθηγητές του Πανεπιστημίου Northwestern, ωστόσο πλέον έχουν εξελιχθεί σε τέτοιο βαθμό, ώστε να μπορούν να αντικαταστήσουν τα βαριά και συχνά επικίνδυνα βιομηχανικά ρομπότ και ταυτόχρονα να αξιοποιηθούν σε τομείς όπως η κτηνοτροφία και η επεξεργασία τροφίμων και ειδικότερα του κρέατος.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

Το πλεονέκτημα των CoBots σε σύγκριση με τα βιομηχανικά ρομπότ είναι ότι μπορούν να λειτουργήσουν αυτόνομα ή με περιορισμένη καθοδήγηση ή και να «συνεργαστούν» άψογα με ανθρώπους για την εκτέλεση βαριών σωματικών εργασιών.Τα ρομπότ συνεργασίας είναι εξ ορισμού ασφαλέστερα, είναι μικρά και πολύ πιο οικονομικά, οπότε μπορούν να χρησιμοποιηθούν και από μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, παρέχοντάς τους τα οφέλη του αυτοματισμού σε προσιτές τιμές και χωρίς να καταλαμβάνουν πολύ χώρο.

AGRIBOTS

Μια διαρκώς εξελισσόμενη κατηγορία στα ρομπότ συνεργασίας είναι τα λεγόμενα AgriBots, τα οποία έρχονται να φέρουν επανάσταση στον τομέα της αγροτικής οικονομίας και ειδικότερα της κτηνοτροφίας. Ήδη έχουν αρχίσει να αξιοποιούνται κάποιες εφαρμογές στη διαχείριση της βόσκησης μοσχαριών και προβάτων στη Νέα Ζηλανδία και την Ιρλανδία, κυρίως σε συνδυασμό με τη χρήση drones.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΥΓΩΝ

Στη γειτονική Ιταλία, τα CoBots χρησιμοποιούνται σήμερα από ορισμένες μεγάλες επιχειρήσεις για τη διαχείριση αυγών και συγκεκριμένα για τη συσκευασία και προετοιμασία των αυγών για διανομή, μια διαδικασία που αποτελεί πραγματική δοκιμασία για τις σωματικές αντοχές των εργατών.

ΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ ΑΚΑΤΑΠΑΥΣΤΑ

Εξάλλου, τα CoBots είναι ιδανικά για την επεξεργασία τροφίμων, όπου απαιτούνται άριστες υγειονομικές προδιαγραφές, ενώ μπορούν να εργάζονται ακατάπαυστα σε περιόδους αιχμής και μπορούν εύκολα να επαναπρογραμματιστούν για να αξιοποιηθούν σε κάποια άλλη εργασία.

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ

Συνεταιρισμοί στη Νορβηγία έχουν στην κατοχή τους ρομπότ συνεργασίας, τα οποία μεταφέρουν τις βαριές παλέτες με προϊόντα, όπως επίσης και τα σφάγια στα σφαγεία. Σύμφωνα με στατιστικές, η μεταποίηση πουλερικών και κρέατος είναι από τις πιο επικίνδυνες εργασίες στο διατροφικό τομέα, κυρίως λόγω της κοπής, της συσκευασίας και του μεγάλου βάρους, που καλούνται να σηκώνουν καθημερινά και επί ώρες οι εργαζόμενοι.

Τα ρομπότ μπορούν να αναλάβουν αυτού του είδους τις εργασίες ή να βοηθήσουν συνεργαζόμενα με τους ανθρώπους.

Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ TYSON

Ο αμερικανικός κολοσσός παραγωγής και επεξεργασίας κρέατος Tyson έχει εγκαταστήσει μια μεγάλη πειραματική μονάδα, η οποία έχει σκοπό να μεταφέρει τις τεχνολογίες αναγνώρισης μορφών (τεμάχια του ζώου και κρέατος) και χρωματικών αποχρώσεων (κατηγορίες τεμαχίων) σε κατάλληλα διασκευασμένα ρομπότ συνεργασίας, επιδιώκοντας ακριβώς την αντιμετώπιση της έλλειψης εξειδικευμένων εργατικών χεριών, που επιτείνεται εξαιτίας της γνωστής πολιτικής περιορισμού των εισροών ανθρώπινου δυναμικού από γειτονικές χώρες, που εφαρμόζει η διακυβέρνηση Τράμπ.

Οι εφαρμογές, όμως, των ρομπότ συνεργασίας επεκτείνονται ήδη και σε άλλες εξειδικευμένες και απαιτητικές εργασίες, που επαναλαμβάνονται μονότονα, όπως το ψήσιμο των μπιφτεκιών (burgers) στα καταστήματα ταχείας εστίασης.

 

FnB Daily Τεύχος 882

Πηγή: www.fnbdaily.com