Σταθεροποίηση των πωλήσεων το β' εξάμηνο 2020, αλλά και νέα πτώση για το δείκτη οικονομικού κλίματος βλέπουν τα στελέχη λιανεμπορίου και βιομηχανίας FMCG, που δείχνουν πάντως να αντιμετωπίζουν την κατάσταση με ψυχραιμία.

Στο πλαίσιο της κυλιόμενης Έρευνας Τάσεων στο Λιανεμπόριο FMCG του Ινστιτούτου Έρευνας Λιανεμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών (ΙΕΛΚΑ), πραγματοποιήθηκε έκτακτη μέτρηση στο πλαίσιο των μελετών του ΙΕΛΚΑ για την εξάπλωση του κορονοϊού Covid-19, η οποία καταγράφει τις απόψεις των στελεχών επιχειρήσεων του κλάδου για τα κύρια κλαδικά θέματα και προκλήσεις.

Η έρευνα διεξήχθη την περίοδο 1 έως 11 Νοεμβρίου 2020 με τη χρήση δομημένου ερωτηματολογίου και δείγμα 180 ανώτερα και ανώτατα στελέχη επιχειρήσεων (λιανεμπόριο, αλυσίδες σούπερ μάρκετ και προμηθευτές FMCG) από τη Γενική Διεύθυνση και τα τμήματα Marketing, Πωλήσεων, Αγορών, Οικονομικών, Πληροφορική κ.λπ.

Τα αποτελέσματα καταγράφουν την αξιολόγηση των εξελίξεων από τα στελέχη του κλάδου για το β΄ εξάμηνο 2020, οι οποίες συνοψίζονται σε:
• Σταθερές πωλήσεις το β΄εξάμηνο σε σχέση με το αντίστοιχο του 2020, αλλά αυξημένες πωλήσεις συνολικά το 2020
• Νέα επιδείνωση του οικονομικού κλίματος
• Ανησυχία, αλλά ψύχραιμη αντιμετώπιση του Covid-19

Σε σχέση με τις προσδοκίες για τις πωλήσεις του κλάδου καταγράφεται μεγάλο ποσοστό ερωτηθέντων 48%, οι οποίοι θεωρούν ότι οι πωλήσεις του κλάδου θα αυξηθούν το τρέχoν εξάμηνο και μεγάλο ποσοστό οι οποίοι θεωρούν ότι θα παρουσιάσουν μείωση 37%.

Μεσοσταθμικά, τα στελέχη που συμμετείχαν στην έρευνα εκτιμούν ότι θα καταγραφεί αύξηση της τάξης του 0,2% στις πωλήσεις το εξάμηνο Ιούλιος 2020-Δεκέμβριος 2020 σε σχέση με το ίδιο εξάμηνο του 2019, ενώ για το σύνολο του έτους 2020 εκτιμούν αύξηση πωλήσεων της τάξης του 1,6% μεσοσταθμικά. Η εξέλιξη αυτή σε μεγάλο βαθμό αποδίδεται στα μέτρα για τον περιορισμό της εξάπλωσης του κορονοϊού, το κλείσιμο της εστίασης και την παραμονή των πολιτών στα σπίτια. Βέβαια, οι πωλήσεις στο λιανεμπόριο τροφίμων σχετίζονται άμεσα με την ψυχολογία των καταναλωτών και την ευρύτερη οικονομική και κοινωνική κατάσταση και λοιπές εξελίξεις να επιδράσουν σε αυτή την πρόβλεψη, ειδικά στην αγορά των εορτών.

Η θετική τάση που καταγράφηκε στην αποτίμηση της εξέλιξης της οικονομικής κατάστασης της χώρας το 2019 παρουσιάζει πλήρη αναστροφή και σε αυτήν τη μέτρηση. Συγκεκριμένα, ενώ τον Ιανουάριο 2020 η πλειονότητα σε ποσοστό 74% θεωρούσε ότι η οικονομική κατάσταση βελτιώθηκε και το 1% ότι χειροτέρεψε, δέκα μήνες μετά, το 3% θεωρεί ότι η οικονομική κατάσταση βελτιώθηκε και το 89% ότι χειροτέρεψε. Αντίστοιχα ποσοστά είχαν να καταγραφούν από τον Ιούλιο του 2017.

Όσον αφορά  στο νέο lockdown, η πλειονότητα των στελεχών σε ποσοστό 84% εκτιμά ότι οι εταιρείες είναι καλύτερα προετοιμασμένες . Σε σχέση με τις δράσεις που έχουν αναλάβει οι εταιρείες, το 86% έχει εφαρμόσει πρωτόκολλα υγιεινής αυστηρότερα από αυτά που θέτει η πολιτεία, το 83% έχει δώσει ιδιαίτερη έμφαση στη σωστή παράδοση των προϊόντων και το 76% στο ηλεκτρονικό εμπόριο. Σε σχέση με τους ανθρώπινους πόρους, το 44% έχει κάνει έκτακτες προσλήψεις (σημειώνεται ότι μόνο στο οργανωμένο λιανεμπόριο έχουν γίνει πάνω από 7.000 προσλήψεις), ενώ για το 37% η διοίκηση της εταιρείας λειτουργεί από απόσταση.

 

Διαβάστε περισσότερα: Retail TODAY Τεύχος 3832
Πηγή: https://direction.gr/product/retailtoday