Περισσότερο οικολογικές είναι οι επιλογές που κάνουν οι καταναλωτές στην Ευρώπη το 2020, όπως αναφέρει πρόσφατη έρευνα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία διενεργήθηκε τέλη του 2020 και αφορά στις επιπτώσεις της πανδημίας στα καταναλωτικά πρότυπα.

Διαφορές μεταξύ κρατών - μελών

Επιπλέον, παρατηρούνται σημαντικές διαφορές μεταξύ των κρατών μελών, με τις οικονομικές ανησυχίες των πολιτών να κυμαίνονται από το 7% έως το 71%.

Συγκεκριμένα:

  • 71% πραγματοποίησε διαδικτυακές αγορές
  • 38% ανησυχούσε για την εξόφληση τωνλογαριασμών του τον επόμενο μήνα
  • 42% των καταναλωτών σκέφτηκε να αναβάλει μια σημαντική αγορά
  • 80% δεν θα προγραμματίσει ταξίδια μέχρι να αποκατασταθεί η κανονικότητα στη χώρα του
  • 56% δήλωσε ότι οι περιβαλλοντικές ανησυχίες επηρέασαν τις αποφάσεις για αγορές
  • 67% αγόρασε προϊόντα που ευνοούν το περιβάλλον, ακόμη και αν είναι ακριβότερα
  • 81% πραγματοποίησε αγορές πιο κοντά στην κατοικία του και στήριξε τοπικές επιχειρήσεις 

 

Διαβάστε περισσότερα: FnB Daily Τεύχος #1192

Πηγή: www.fnbdaily.com