Μπορεί οι συμμαχίες μεταξύ supermarkets να δημιουργούν ευκαιρίες για συνέργειες και να προσφέρουν ισχυρότερη διαπραγματευτική ισχύ στα μέλη τους, ωστόσο από την άλλη πλευρά, υπάρχουν, με την πάροδο του χρόνου, διάφορα αντίρροπα συμφέροντα ή διαφορετικές πρακτικές από την κάθε αλυσίδα, που οδηγούν αναπόφευκτα σε διασπάσεις.

Δεν πρέπει από την άλλη να αγνοούμε και την πλευρά των προμηθευτών, οι οποίοι με τη σειρά τους θέλουν να έχουν το πάνω χέρι στις διαπραγματεύσεις που κάνουν με τους retailers.

Ενδεικτικό στη χώρα μας είναι το παράδειγμα του ΕΛΟΜΑΣ, με την πρόσφατη αποχώρηση των αλυσίδων Κρητικός και Bazaar, ωστόσο στην επικαιρότητα των τελευταίων εβδομάδων βρίσκεται η συμμαχία Agecore, η οποία απειλείται ουσιαστικά με διάλυση, έξι χρόνια μετά τη δημιουργία της.  

 

Διαβάστε περισσότερα: FnB Daily Τεύχος #1201

Πηγή: www.fnbdaily.com