Νέο τοπίο διαμορφώνουν στην αγορά εργασίας οι αλλαγές του εργασιακού νόμου 4808/2021 που ψηφίστηκε από τη Βουλή, και η πρακτική εφαρμογή του στην καθημερινότητα των εργαζομένων και των επιχειρήσεων είναι αυτή που θα δείξει κατά πόσο θα πιάσουν τόπο οι θετικές του ρυθμίσεις και κατά πόσο θα αποκατασταθούν στρεβλώσεις και καταστρατηγήσεις της εργατικής νομοθεσίας, οι οποίες νοθεύουν τον υγιή ανταγωνισμό στον χώρο των επιχειρήσεων και της οικονομίας γενικότερα.  

Οι ρυθμίσεις του νέου νόμου εισάγουν νέους κανόνες ευελιξίας στην απασχόληση, όπως η ατομική διευθέτηση  του χρόνου εργασίας, χωρίς όμως να μεταβάλλεται η πάγια αρχή του οκταώρου ημερησίως και των 40 ωρών εβδομαδιαίας απασχόλησης. Οι βασικότερες ρυθμίσεις ανά τομέα είναι: 

1. Ωράριο-οκτάωρο.

Το οκτάωρο θα παραμείνει νομοθετικά κατοχυρωμένο λέει το υπουργείο, παραθέτοντας το άρθρο 55 του νέου  νόμου για την καθιέρωση του χρόνου εργασίας σε 40 ώρες εβδομαδιαίως, κατανεμημένων σε 8 ώρες ημερησίως για πενθήμερη και  6 ώρες και 40 λεπτά για εξαήμερη εργασία. Το βασικό πρόβλημα, όπως παραδέχεται το υπουργείο, είναι ότι το οκτάωρο στην πράξη παραβιάζεται πολύ συχνά. Και το ίδιο συμβαίνει με τις υπερωρίες και την υπερεργασία, που πολύ συχνά δεν πληρώνονται στον εργαζόμενο. Ο νέος νόμος αποσκοπεί στην περαιτέρω θωράκιση του οκταώρου, του σαραντάωρου και του πενθήμερου, με βασικά εργαλεία την ψηφιακή κάρτα εργασίας και την ανεξάρτητη Επιθεώρηση Εργασίας, η οποία θα ελέγχει πιο αποτελεσματικά την τήρηση της εργασιακής νομοθεσίας.

2. Ψηφιακή κάρτα εργασίας.

Η ψηφιακή κάρτα θα υλοποιηθεί σε τρία στάδια. Εντός του 2021 οι εργαζόμενοι θα αποκτήσουν ηλεκτρονικά πρόσβαση σε όλες τις πληροφορίες που καταχωρίζονται  στο σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» σχετικά με τον εργασιακό τους βίο. Ως τις  αρχές του 2022 θα καταχωρούν πληροφορίες και στοιχεία απασχόλησης. Εντός του πρώτου εξαμήνου του 2022 θα ξεκινήσει η εφαρμογή της ψηφιακής κάρτας εργασίας πρώτα σε τράπεζες, σουπερ- μάρκετ και μεγάλες εταιρείες, και σταδιακά σε όλες τις επιχειρήσεις.  Μέσω της ψηφιακής κάρτας εργασίας θα παρακολουθείται και θα αμείβεται η πραγματική υπερωριακή απασχόληση, η οποία μέχρι τώρα έμενε αδήλωτη και απλήρωτη, θα ελέγχονται τα ωράρια από το Σ.ΕΠ.Ε., και δεν θα μπορεί να παρασχεθεί εργασία χωρίς αμοιβή, επί ποινή υψηλών προστίμων.  

Διαβάστε περισσότερα εδώ.
Πηγή: Ε.Β.Ε.Α - Περιοδικό Ανάπτυξη