Επιφυλακτικοί είναι οι καταναλωτές, όπως καταγράφει έρευνα του ΣΕΛΠΕ, αφού οι επικείμενες αυξήσεις σε πολλά προϊόντα από το 2022 λόγω του αυξημένου κόστους ενέργειας, «φρενάρουν» τη διάθεση για αγορές. 

Την πέμπτη μελέτη καταγραφής των καταναλωτικών τάσεων στο λιανεμπόριο ολοκλήρωσε ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων και Λιανικής Πωλήσεως Ελλάδος μέσω της εξαμηνιαίας έρευνας καταναλωτικού κλίματος λιανεμπορίου που πραγματοποιείται με την επιστημονική υποστήριξη του εργαστηρίου ELTRUN του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, σύμφωνα με την οποία το καταναλωτικό κλίμα παρουσιάζει επιδείνωση, ενώ οι προσδοκίες για το α΄ εξάμηνο της νέας χρονιάς είναι χαμηλές. Η έρευνα έλαβε χώρα τον Δεκέμβριο του 2021 μέσω πανελλήνιας έρευνας σε δείγμα 859 καταναλωτών και από αυτήν προκύπτουν ιδιαίτερα ενδιαφέροντα συμπεράσματα και τάσεις σε σχέση με τις αγοραστικές συνήθειες του κοινού από την επίδραση της πανδημίας, καθώς και ο δείκτης καταναλωτικού κλίματος λιανικής. Να σημειωθεί, ωστόσο, πως τα αποτελέσματα της έρευνας καταγράφουν τη σημαντική αλλαγή που επήλθε στο καταναλωτικό κοινό το τελευταίο εξάμηνο, η οποία αφορά κυρίως την επίδραση του αυξημένου κόστους ενέργειας και δευτερευόντως της επίδρασης της κρίσης της Covid-19 στο καταναλωτικό κλίμα και στην αγορά της λιανικής στην Ελλάδα.

Διαβάστε περισσότερα: Retail Today Τεύχος 4079
Πηγή: Retail Today