Στις δημογραφικές αλλαγές στην κατηγορία του κρασιού επικεντρώνονται το τελευταίο διάστημα τα διεθνή μέσα ενημέρωσης. Όπως προκύπτει από έρευνες, λιγότεροι νέοι καταναλωτές εισέρχονται στην κατηγορία του κρασιού, ιδιαίτερα από τις νεότερες ηλικιακές ομάδες LDA (Ανάλυση Γραμμικής Διάκρισης). Τα δεδομένα έρευνας καταναλωτών από το Wine Intelligence, τμήμα της IWSR Group, δείχνουν ότι τα ποσοστά συμμετοχής στο κρασί (που ορίζονται ως το % μιας δεδομένης ηλικιακής ομάδας, που δηλώνει ότι πίνει κρασί τουλάχιστον μία φορά τον μήνα) μεταξύ της ηλικιακής ομάδας LDA-34, παρουσίασαν σταθερή πτώση κατά τη 10ετία 2010-2020. Αυτό ίσχυε σε διάφορες αγορές, ιδίως στις ΗΠΑ, το Ηνωμένο Βασίλειο, την Σουηδία και την Ιαπωνία, ενώ υπήρχαν και ορισμένες εξαιρέσεις, όπου τα ποσοστά συμμετοχής αυξήθηκαν ή παρέμειναν σταθερά, όπως στην Ν. Κορέα και τον Καναδά.

Διαβάστε περισσότερα: FnB Daily Τεύχος #1414
Πηγή: www.fnbdaily.com