Την εντυπωσιακή πορεία της ελληνικής βιομηχανίας φαρμάκου τα τελευταία χρόνια αλλά και τις αναπτυξιακές προοπτικές που «κουβαλά» αυτή η δυναμική καταγράφει η Εθνική Τράπεζα σε κλαδική της ανάλυση. Σύμφωνα με τη Διεύθυνση Οικονομικής Ανάλυσης της ΕΤΕ, η ελληνική φαρμακοβιομηχανία έχει σημειώσει αύξηση πωλήσεων της τάξης του 80% την περίοδο 2017-2021, η οποία στηρίχθηκε κυρίως σε εξαγωγές, αυξάνοντας την εξωστρέφεια του κλάδου στο 45% των πωλήσεων (από 30% το 2017).

Η παραπάνω άνοδος αντικατοπτρίζεται σε σχεδόν ισοδύναμη αύξηση του όγκου παραγωγής για την ίδια περίοδο (σωρευτική άνοδος 81% έναντι 43% στην ΕΕ και 7% στη λοιπή ελληνική βιομηχανία). Η άνοδος αυτή συνοδεύτηκε από διπλασιασμό των πάγιων επενδύσεων οι οποίες έφθασαν το 10% των πωλήσεων στο διάστημα 2018-2021, από 7% το 2010-2017, ωστόσο παραμένουν χαμηλότερα από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο (14%). Βάσει των εκτιμήσεων της ΕΤΕ, η ελληνική φαρμακοβιομηχανία διαθέτει τη «δύναμη πυρός» να διπλασιάσει τις πωλήσεις της την επόμενη πενταετία (από €3,4 δισ. το 2021 σε €7,2 το 2026), με βασικούς οδηγούς τόσο την αυξημένη εξωστρέφεια (από 45% της παραγωγής σήμερα, στον ΕΕ μέσο όρο του 60%), όσο και την άνοδο της διείσδυσης των γενοσήμων στην ελληνική αγορά (από 34% του συνολικού όγκου κατανάλωσης σήμερα, στον ΕΕ μέσο όρο του 62%).

 

Διαβάστε περισσότερα: Industry Daily Τεύχος #239
Πηγή: www.boussias.com