Οι Διευθύνοντες Σύμβουλοι των ελληνικών επιχειρήσεων προσαρμόζουν το στρατηγικό επενδυτικό τους πρόγραμμα, για να αντιμετωπίσουν τον αντίκτυπο της πανδημίας, καθώς και τις συνεχιζόμενες γεωπολιτικές και κοινωνικοοικονομικές προκλήσεις, όπως προκύπτει από την παγκόσμια έρευνα της ΕΥ, CEO Outlook 2022, που κατέγραψε, μεταξύ άλλων, και τις απόψεις Ελλήνων CEOs από 12 κλάδους της οικονομίας. Στο περιβάλλον αυτό, βασικές τους προτεραιότητες αναδεικνύονται:

  • Ο ψηφιακός μετασχηματισμός
  • Τα νέα κανάλια ανάπτυξης
  • Οι στρατηγικές ESG

Νέο κοινωνικοοικονομικό τοπίο

Τα ανώτατα διευθυντικά στελέχη στην Ελλάδα προσπαθούν να κατανοήσουν και να προσαρμοστούν στο νέο κοινωνικοοικονομικό τοπίο: Το 54% αναφέρει ότι η πανδημία προκάλεσε βραχυπρόθεσμη αναστάτωση στον κλάδο του Το 16% εκτιμά ότι η πανδημία προκάλεσε θεμελιώδεις αλλαγές προς το καλύτερο και το 12% προς το χειρότερο Το 12% θεωρεί ότι οι αλλαγές απλώς επιτάχυναν τις υφιστάμενες τάσεις στον κλάδο του Το 62% δηλώνει ότι προσαρμόζουν τις στρατηγικές τους επενδύσεις για να διαχειριστούν τους κινδύνους που σχετίζονται με τις γεωπολιτικές εντάσεις  

 

 Διαβάστε περισσότερα: BnB Daily Τεύχος #944
Πηγή: www.bnbdaily.com