Από τις 22 Ιουνίου 2022 ξεκίνησαν οι αιτήσεις για το νέο επιδοτούμενο πρόγραμμα “Ψηφιακά Εργαλεία ΜΜΕ” για την ενίσχυση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων της χώρας που δραστηριοποιούνται σε ένα ευρύ φάσμα κλάδων της οικονομίας και την αξιοποίηση νέων ψηφιακών προϊόντων και υπηρεσιών. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και εμπίπτει στη Δράση Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0.


Μέσω του προγράμματος, οι συμμετέχουσες επιχειρήσεις μπορούν να ενισχυθούν προκειμένου να εκσυγχρονίσουν την παραγωγική, εμπορική και διοικητική τους λειτουργία, να αναβαθμίσουν τον τρόπο επικοινωνίας και συνεργασίας και να εισάγουν νέες μορφές υβριδικής εργασίας (hybrid workplace), καθώς και να ψηφιοποιήσουν τις ηλεκτρονικές συναλλαγές με πελάτες και συνεργάτες, περιλαμβανομένου και του ηλεκτρονικού εμπορίου και να αυξήσουν το επίπεδο ασφάλειας και εμπιστοσύνης στις ηλεκτρονικές συναλλαγές.Για την υλοποίηση της δράσης απαιτείται η εκταμίευση μόνο της ιδίας συμμετοχής αφού το ποσό της επιδότησης εξοφλείται απ’ ευθείας στον προμηθευτή μέσω επιταγών (vouchers).

 

Δείτε περισσότερα αναφορικά με τους δικαιούχους του προγράμματος, το ύψος και το ποσοστό χρηματοδότησης, τις επιλέξιμες δαπάνες και την προθεσμία υποβολής των αιτήσεων εδώ


Κατεβάστε την πρόσκληση του προγράμματος εδώ