Ακολουθώντας το ρυθμό της τεχνολογίας και των εξελίξεων, προσφέρουμε ελεύθερη πρόσβαση μέσω συσκευών που υποστηρίζουν iMode στο euro-info.gr. Σύντομα θα εμπλουτίσουμε to euro-info.gr με το Φόρουμ, υποβολή ερωτήσεων αλλά και τις εβδομαδιαίες προκηρύξεις διαγωνισμών και προμηθειών της Ε.Ε. Μπορείτε από το iMode κινητό σας να πλοηγηθείτε στη διεύθυνση http://www.euro-info.gr/imode/ για περισσότερα!